Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / Janusz Słodczyk. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
System zarządzania przestrzenią miasta : praca zbiorowa / pod red. Piotra Lorensa ; [tł. z jęz. ang. Justyna Schefler]. Publisher: Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Architektura żywa / Andrzej Janusz Korbel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-001321] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087644] (1).
O orientacji w przestrzeni miasta / Anna Agata Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, druk 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088310] (1).
Wstęp do urbanistyki operacyjnej / pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Anny Rębowskiej ; [aut.: Zygmunt Ziobrowski et al.] ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie. Publisher: Kraków : IGPiK, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097632] (1).
7 bram do Krakowa : znak jako początek przestrzeni (miasta) / [red. i wprow. Dariusz Kozłowski ; tł. na jęz. ang. Marta A. Urbańska]. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego : DjaF, 2001. Other title: Siedem bram do Krakowa | 7 gates to Cracow.Availability: Copies available for hold on place: [M-112739] (1).
Reżyseria przestrzeni : o doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta / Anna Franta. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Other title: O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067113] (4).
  Copies available for hold on place: [M-067112] (1).
Miasto i piękno miasta / Wojciech Kosiński ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Kreatywne miasto : zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów / Charles Landry ; przeł. Olga Siara. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013. Other title: Creative city : a toolkit for urban innovators,.Availability: Copies available for loan: [M-089909] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Koszmar partycypacji / Markus Miessen ; [tł. Michał Choptiany]. Publisher: Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013. Other title: Nightmare of participation.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Logistyka miasta w zarysie / Bernard Rzeczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Lists:
Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce : praca zbiorowa. T. 1 = History and contemporarines in architecture and urbanism / pod red. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich ; [przekł. Marta A. Urbańska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Other title: History and contemporarines in architecture and urbanism.Availability: Copies available for hold on place: [M-112261] (1).
Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce : praca zbiorowa. T. 2 = History and contemporarines in architecture and urbanism / pod red. Andrzeja Kadłuczki ; [przekł. Marta A. Urbańska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Other title: History and contemporarines in architecture and urbanism.Availability: Copies available for hold on place: [M-112262] (1).
Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce : praca zbiorowa. T. 3 = History and contemporarines in architecture and urbanism / pod red. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich ; [przekł. Marta A. Urbańska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Other title: History and contemporarines in architecture and urbanism.Availability: Copies available for loan: [M-097178] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112263] (1).
Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze poznawczym / Małgorzata Solska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Experimental architecture / Peter Cook. Publisher: New York : Universe Books, 1970. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Współczesne problemy budownictwa / pod redakcją Marka Iwańskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-100507] (1).
Architektura zharmonizowana w przestrzeni miasta = Harmonized architecture in the city space : praca / pod redakcją Lucjana W. Kamionki ; Politechnika Świętokrzyska. Wydział Budownictwa i Architektury. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016. Other title: Harmonized architecture in the city space.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Park miejski - znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej : praca zbiorowa / pod redakcją Katarzyny Hodor, Katarzyny Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania = (Accessible city as one of the challenges for integrated planning) / pod redakcją Krystyny Solarek. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Accessible city as one of the challenges for integrated planning.Availability: Copies available for hold on place: [M-112803] (1).
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 2, Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: New ideas in planning for territorial development. | Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast | Problems of metropolitan areas and big cities.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 1, Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: New ideas in planning for territorial development. | Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym | New concepts of urban planning and spatial planning.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 5, Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: New ideas in planning for territorial development. | Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym | Social, functional and economic issues in spatial planning.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 6, Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego : zagadnienia szczegółowe : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: New ideas in planning for territorial development. specific issues | Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego : zagadnienia szczegółowe | Selected instruments of spatial planning, regional and urban design : specific issues.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 3, Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: New ideas in planning for territorial development. | Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast | Regional issues and environmental problems with a focus on small towns.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
On the factor of composition in the planning of space / Aleksander Böhm. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Edition: Wydanie drugie.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Ulice, centra, peryferie / redakcja Stanisław Hryń, Dariusz Juruś. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110368] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 71] (1).
Królewska rezydencja w Łobzowie we współczesnej strukturze miasta : monografia = Royal residence in Łobzów in the contemporary urban structure of Cracow : monograph / Anna Agata Kantarek, Jacek Gyurkovich, Agata Zachariasz ; pod redakcją Anny Agaty Kantarek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; tłumaczenie Iweta Kulczycka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Other title: Royal residence in Łobzów in the contemporary urban structure of Cracow : monograph.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-112250] (1).

Powered by Koha