Your search returned 123 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stereotypy a kultura / Zbigniew Bokszański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Analiza psychometryczna / Max Freedom Long ; przeł. Wanda Grajkowska. Publisher: Warszawa : Medium, 1996. Other title: Psychometric analysis.Availability: Copies available for loan: [M-013061] (1).
Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie inteligencji : przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe / Hanna Nadolska. Publisher: Białystok : "eRBe", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-087095] (1).
Metody jakościowe w psychologii współczesnej : materiały ogólnopolskiej konferencji na temat "Metodologiczne i aplikacyjne problemy badań jakościowych w psychologii", Karpacz, 21-24 listopada 1999 roku / pod red. Marii Straś-Romanonwskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070597] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Aktualne problemy Republiki Federalnej Niemiec = Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland / red. nauk. Lucjan Meissner. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa UW, 1979. Other title: Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006219] (1).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048162] (1).
  Checked out (1).
Rozwód - proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Obserwacje, interpretacje i charakterystyki psychologiczne / Zbigniew Skorny. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-013050] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013049] (1).
Instrumentalizacja badań psychologicznych / Alan Cleary ; [tł. Roman Zawadzki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005932] (1).
Wartościowanie a osobowość : psychologiczne badania empiryczne / Piotr Oleś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-070390] (1).
Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych / Maria Tyszkowa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-029196] (1).
Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych / Jerzy Brzeziński, Ryszard Stachowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-070807] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070878] (1).
Rozumienie przekazu telewizyjnego : psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych / Piotr Francuz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Wzory kultury / Ruth Benedict ; przeł. Jerzy Prokopiuk. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-010660] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Wzory kultury / Ruth Benedict ; wstęp Antoniny Kłoskowskiej ; [tł. Jerzy Prokopiuk ; teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys ; red. przekł. Jadwiga Olędzka]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-015480] (1).
Ludzie wygasłego wejrzenia : (szkice poświęcone wybranym kulturom pierwotnym dawnego i współczesnego świata) / Jacek Olędzki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087176] (1).
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Online Access: Spis treści Availability: No copies available
  Checked out (1).
Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003445] (11).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-066867] (2).
Motywy szkolnego uczenia się młodzieży / Zygmunt Putkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-021109] (1).
Psychologia w badaniach międzykulturowych / William F. Price, Richard H. Crapo ; przekład Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Other title: Cross-cultural perspectives in introductory psychology.Availability: Copies available for loan: [M-055110] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095873] (1).
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098910] (1).
A systems analysis of political life / David Easton. Publisher: New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop. 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-069799] (1).
Funkcjonowanie osobowości w warunkach stressu [!] psychologicznego / Janusz Reykowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-032160] (1).
Badania naukowe w psychologii / Ray Hyman ; [tł. Bogdan Kamiński]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Other title: Nature of psychological inquiry.Availability: Copies available for hold on place: [M-032161] (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-050423] (2).
Badania marketingowe : od teorii do praktyki / redakcja Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Elementy metodologii badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński ; [współaut. Anna Brzezińska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-036108] (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-073480] (1).
Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede ; przekł. Małgorzata Durska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049569] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108568] (1).

Powered by Koha