Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej / Kazimierz Migdał. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Ćwiczenia z psychologii społecznej / Wilhelmina Wosińska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-069783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012958] (1).
Wstęp do psychologii społecznej / Stanisław Mika. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-066880] (3).
  Copies available for hold on place: [M-078359] (1).
Psychologia społeczna / Stanisław Mika. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-103452] (1).
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej : praca zbiorowa / pod red. Johna Stewarta ; [tł. Jacek Suchecki et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Other title: Bridges not walls.Availability: Copies available for loan: [M-053498] (1).
  Checked out (1).
Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049001] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia społeczna w praktyce / Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj. Edition: Wyd. 2.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007356] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103450] (1).
Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu / Jan Borkowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Publisher: Pułtusk : WSH, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107715] (1).
Lists:
Psychologia społeczna : [rozwiązane tajemnice] / Douglas T. Kenrick, Steven L. Neuberg, Robert B. Cialdini ; przekł. Agnieszka Nowak [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Social psychology : unraveling the mystery.Availability: Copies available for loan: [M-058309] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (2).
Z zagadnień psychologii społecznej / Waldemar Domachowski, Stanisław Kowalik, Jolanta Miluska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-040162] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040161] (1).
Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Scholar, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia uprzedzeń / Todd D. Nelson ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Psychology of prejudice.Availability: Copies available for loan: [M-075126] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (1).
Społeczna psychologia środowiskowa / Augustyn Bańka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-058326] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108055] (1).
Lists:
Społeczna psychologia rozwoju / Anna Brzezińska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Scholar, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-096742] (2).
Wybór tekstów z psychologii społecznej dla studentów Wydziału Prawa i Administracji / Maria Borucka-Arctowa. Publisher: Kraków : UJ, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-051485] (1).
Psychologia społeczna / David G. Myers ; przekł. Anna Bezwińska-Walerjan. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2003. Other title: Social psychology.Availability: Copies available for loan: [M-058270] (9).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. naukowa John Stewart ; [tł. Jacek Suchecki et al.]. Edition: Wyd. 4, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Bridges not walls.Availability: Copies available for loan: [M-053493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Złudzenia, które pozwalają żyć : szkice ze społecznej psychologii osobowości : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kofty i Teresy Szustrowej ; aut.: Janusz Czapiński et al. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia społeczna / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; przeł. Joanna Gilewicz. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-107618] (5).
Atrybucje psychologii społecznej : podręcznik akademicki / Lidia Orban-Lembryk, Józef Podgórecki ; [Państwowy Uniwersytet Przykarpacki, Uniwersytet Opolski]. Publisher: Namysłów : Namislavia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064229] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108062] (1).
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart ; [tł. Jacek Suchecki et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Other title: Bridges not walls.Availability: Copies available for loan: [M-065211] (1).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-109482] (3).
Psychologia społeczna : podręcznik akademicki / Lidia Orban-Lembryk ; [Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przykarpacki]. Publisher: Namysłów : Namislavia, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108064] (1).
Atrybucje psychologii społecznej : podręcznik akademicki / Lidia Orban-Lembryk, Józef Podgórecki ; [Państwowy Uniwersytet Przykarpacki, Uniwersytet Opolski]. Publisher: Namysłów : Namislavia, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079926] (1).
Socìal'na psihologìâ : u dvoh knigah. Kniga 1, Socìal'na psihologìâ osobistostì ì spìlkuvannâ / L. E. Orban-Lembrik. Publisher: Kiïv : Libìd', 2004. Other title: Socìal'na psihologìâ osobistostì ì spìlkuvannâ.Availability: Copies available for hold on place: [M-083928] (1).
Socìal'na psihologìâ : u dvoh knigah. Kniga 2, Socìal'na psihologìâ grup ; prikladna socìal'na psihologìâ / L. E. Orban-Lembrik. Publisher: Kiïv : Libìd', 2006. Other title: Socìal'na psihologìâ grup | Prikladna socìal'na psihologìâ.Availability: Copies available for hold on place: [M-083929] (1).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-092278] (7).
  Checked out (1).
Lęk społeczny / Mark Leary, Robin M. Kowalski ; przekł. Ewa Zaremba. Publisher: Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107262] (3).
  Checked out (1).
Społeczna psychologia rozwoju / Anna Brzezińska. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096720] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).

Powered by Koha