Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand Michoń. Edition: Wydanie trzecie rozszerzone.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011651] (1).
Psychologia pracy : wybrane zagadnienia / pod redakcją Xymeny Gliszczyńskiej ; autorzy skryptu: Xymena Gliszczyńska, Janina E. Karney, Maryla Łukasiak-Goszczyńska, Longin Paluszkiewicz, Zbigniew Pietrasiński, Zofia Ratajczak, Krystyna Skarżyńska. Edition: Wydanie II uzupełnione.Publisher: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-040613] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070489] (1).
Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej / Kazimierz Migdał. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia pracy : wybrane zagadnienia / pod red. Xymeny Gliszczyńskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012706] (1).
Psychologia przemysłowa : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Okónia. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-007706] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012986] (1).
Psychologia w pracy z ludźmi / Rajmund Kowalczuk. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-005311] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zarys psychologii pracy / Bronisław Biegeleisen-Żelazowski. Edition: Wydanie trzecie.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for loan: [MA-006552] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006553] (1).
Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy / Rajmund Kowalczuk. Edition: Wyd. 2.Publisher: [S.l.] : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007930] (1).
Psychologia i socjologia w przedsiębiorstwie przemysłowym : (zagadnienia wybrane) / Jerzy Indraszkiewicz. Edition: Wydanie 1, seria 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-009276] (1).
Psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym / Jan Sumisławski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-009814] (1).
The social psychology of work / Michael Argyle. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; Harmondsworth : Penguin Books, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-016069] (1).
Managerial dilemmas : the political economy of hierarchy / Garry J. Miller. Edition: First published 1992.Publisher: Cambridge ; New York ; Port Chester ; Melbourne ; Sydney : Cambridge University Press, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-017385] (1).
Managing to relate : interpersonal skills at work / Stephen C. Schoonover. Publisher: Reading [i pozostałe] : Addison-Wesley Publishing Company, copyright 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-019466] (1).
Effective teambuilding / John Adair. Publisher: Aldershot ; Brookfield : Gower, copyright 1986. Availability: Copies available for loan: [M-019703] (1).
Psychologia i socjologia pracy / Rajmund Kowalczuk, Tadeusz Sieczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-063660] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021197] (1).
Co to jest psychologia pracy / Bronisław Biegeleisen-Żelazowski. Publisher: Kraków : Wiedza - Zawód - Kultura, Tadeusz Zapiór i Ska, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-021103] (1).
Personnel Psychology : a journal of applied research. Publisher: Durham : Personnel Psychology, 1948-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-732] (3).
Zarys psychologii pracy / Bronisław Biegeleisen-Żelazowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Availability: Copies available for loan: [M-032113] (2).
Podstawy psychologii pracy / Zbigniew Pietrasiński. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [1979]. Availability: Copies available for hold on place: [M-071545] (1).
Metody i wyniki psychologii przemysłowej / Mieczysław Choynowski ; Pracownia Psychometryczna Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw., 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-029151] (1).
Społeczna psychologia przemysłu : stosunki między ludźmi w fabrykach / J. A. C. Brown ; tłumaczył Stanisław Łypacewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-031004] (1).
Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel ; przekł. Anna Kacmajor [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Introduction to work and organizational psychology.Availability: Copies available for loan: [M-047734] (2).
Psychologia pracy / N. Lewitow ; [tł. Danuta Barzach]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-032144] (1).
Człowiek w sytuacji innowacyjnej / Zofia Ratajczak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-074516] (1).
The managerial choice : to be efficient and to be human / Frederick Herzberg. Publisher: Homewood : Dow Jones-Irwin, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-034998] (1).
We are all self-employed : the new social contract for working in changed world / Cliff Hakim. Edition: First paperback edition.Publisher: San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-035026] (1).
Praktyczna psychologia zarządzania / Andrew J. DuBrin ; [tł. Magdalena Szwarc]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-067780] (1).
Perspektywy psychologii pracy / pod red. Małgorzaty Górnik-Durose i Barbary Kożusznik. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Zofia Sekuła. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058947] (3).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz ; przekł. Grażyna Kranas. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. Other title: Psychology and work today.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-058346] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:

Powered by Koha