Your search returned 131 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądowy wymiar kary wobec kobiet / Janina Błachut. Publisher: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-012404] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015158] (1).
Przestępczość na rynku ubezpieczeń / Waldemar Jaroch. Publisher: Warszawa : POLTEXT, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Nauka o przestępstwie : analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r. / Władysław Wolter. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007781] (1).
Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII / Bohdan Baranowski. Publisher: Łódź : Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-008791] (1).
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Hoc. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095635] (1).
Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce : studium kryminologiczne / Juliusz Leszczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-015696] (1).
  Checked out (1).
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego / Barbara Kunicka-Michalska. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil W. Pływaczewski red. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Makabryczne morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki : (tło i kulisy zbrodni w świetle procesu toruńskiego) / Antoni Paśko-Paśkiewicz. Publisher: [S.l : s.n.], [1985]. Availability: Copies available for hold on place: [M-029610] (1).
Śledztwo finansowe : podstawy prawne i czynności policjanta służące pozbawianiu sprawców owoców przestępstwa / Krzysztof Liszewski, Dariusz Najmoła, Krzysztof Wiciak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095637] (1).
Przestępczość przeciwko środowisku : wyniki badań / Wacław Marciniak, Piotr Michna. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095642] (1).
Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku / Jan Widacki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113319] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 343] (1).
  Checked out (2).
Przestępstwo niegospodarności / Ryszard Rogala. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-085972] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035735] (1).
Przestępstwa gospodarcze : (rozdział XXX kodeksu karnego) / Oktawia Górniok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-036932] (1).
Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Tomasz Kaczmarek. Publisher: Warszawa : "Kodeks", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046948] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki / Dorota Czura-Kalinowska, Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-019271] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095631] (1).
Prawo karne gospodarcze / Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwa gospodarcze : rozdział XXXVI i XXXVII kodeksu karnego : komentarz / Oktawia Górniok. Edition: Stan prawny: styczeń 2000.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-041503] (1).
Wypadki drogowe - elementy analizy technicznej i opiniowania : praca zbiorowa / pod red. Jacka Wiercińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-041508] (1).
Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej / Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. Other title: Przestępstwa gospodarcze.Availability: Copies available for hold on place: [M-041489] (1).
Przestępstwa w biznesie : zapobieganie. T. 1, Afery gospodarcze, łańcuszki, piramidy, parabanki, oszustwa ubezpieczeniowe, manipulacje giełdowe / Jerzy Wojciech Wójcik. Publisher: Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, [1998]. Availability: Copies available for hold on place: [M-041473] (1).
Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce / Grażyna Grabarczyk. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-041420] (1).
Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Jerzy Skorupka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059365] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków / Janusz Bojarski. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Komentarz do ustawy O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary / Marian Filar, Zbigniew Kwaśniewski, Dariusz Kala ; pod red. Mariana Filara. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095633] (1).
Prawo karne gospodarcze / pod red. Oktawii Górniok ; aut. Oktawia Górniok [et al.]. Publisher: [Warszawa] : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006 (dr. 2005). Availability: Copies available for loan: [M-079325] (2).
Prawo karne materialne : wybrane przepisy części szczególnej : tablice poglądowe / Marek Gałązka, Anna Kalisz. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępczość teleinformatyczna : X seminarium naukowe : materiały poseminaryjne / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Other title: X seminarium naukowe - przestępczość teleinformatyczna.Availability: Copies available for loan: [M-106723] (1).

Powered by Koha