Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego / Barbara Kunicka-Michalska. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie / Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Marcin Florian Gawrycki. Publisher: Warszawa : Fundacja Studiów Międzynarodowych : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
  Checked out (1).
The cuckoo's egg : tracking a spy through the maze of computer espionage / Cliff Stoll. Publisher: New York [etc.] : Doubleday, [1995], cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-073063] (1).
CSO : magazyn zarządzających bezpieczeństwem / [red. nacz. Piotr Grabczyński]. Publisher: Warszawa : International Data Group Poland S. A., 2005-2007. Other title: Chief Security Officer.Availability: Copies available for hold on place: [CA-4] (1).
Przestępstwa komputerowe. Cz. 1, Fenomen cywilizacji / Jerzy Wojciech Wójcik. Publisher: Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1999. Other title: Fenomen cywilizacji.Availability: Copies available for hold on place: [M-081836] (1).
Przestępstwa komputerowe. Cz. 2, Techniki zapobiegania / Jerzy Wojciech Wójcik. Publisher: Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1999. Other title: Techniki zapobiegania.Availability: Copies available for hold on place: [M-081837] (1).
Wykrywanie intruzów : wprowadzenie do monitorowania, korelacji, tropienia, pułapek i reagowania w Internecie / Edward Amoroso ; [tł. Marcin Miłkowski]. Publisher: Warszawa : RM, 1999. Other title: Intrusion detection : introduction to Internet surveillance, correlation, traps, trace back, and response.Availability: Copies available for hold on place: [M-081888] (1).
Przestępczość teleinformatyczna : X seminarium naukowe : materiały poseminaryjne / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Other title: X seminarium naukowe - przestępczość teleinformatyczna.Availability: Copies available for loan: [M-106723] (1).
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1).
Tangled web : tales of digital crime from the shadows of cyberspace / Richard Power. Publisher: Indianapolis : Que, 2000. Other title: Tales of digital crime from the shadows of cyberspace.Availability: Copies available for hold on place: [M-058188] (1).
Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji / Dorothy E. Denning ; z ang. przeł. Janina Bloch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. Other title: Information warfare and security.Availability: Copies available for hold on place: [M-100477] (1).
Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redakcja: Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem / Aleksandra Suchorzewska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-103757] (1).
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Przestępczość teleinformatyczna / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-106722] (1).
Lists:
Analiza śledcza i powłamaniowa : zaawansowane techniki prowadzenia analizy w systemie Windows 7 / Harlan Carvey ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-099892] (1).
Cybercrime and espionage : an analysis of suberversive multivector threats / Will Gragido, John Pirc ; [foreword written by Stephen Northcutt]. Publisher: Amsterdam [etc.] : Elsevier : Syngress, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
The emergence of EU criminal law : cybercrime and the regulation of the information society / Sarah Summers [et al.]. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Haktywizm : (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja) / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy prawno-kryminologiczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Przestępczość w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Principles of cybercrime / Jonathan Clough. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępczość teleinformatyczna 2015 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2015. Other title: Przestępczość teleinformatyczna dwa tysiące piętnaście.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Web 2.0. : szanse i zagrożenia / Joanna Farysej, Natalia Dębowska (red. nauk.). Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym / Filip Radoniewicz. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Combatting cybercrime and cyberterrorism : challenges, trends and priorities / Babak Akhgar, Ben Brewster editors. Publisher: [New York] : Springer, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Computer crimes and digital investigations / Ian Walden. Edition: 2nd ed., Impression: 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępczość teleinformatyczna 2016 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Other title: Przestępczość teleinformatyczna dwa tysiące szesnaście.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha