Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dramaty ludzkiego życia : o zjawiskach patologii społecznej / Jan Lech Paner. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-070894] (1).
Bezpieczna gmina, powiat, województwo / [red. Henryk Bejda, Wojciech Stańczyk] ; Federacja Związków i Gmin Powiatów RP. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-010632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej / pod red. Józefa Górniewicza i Hanny Kędzierskiej. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / Jacek Kosonoga. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa i porządku / Robert Głowacki [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049475] (1).
Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek, Andrzej Urban. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-049481] (1).
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066096] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : działania Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym / praca zbiorowa ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Komenda Główna Policji. Publisher: Warszawa : MSWiA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Olga Krajniak. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. Edition: Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081404] (1).
  Checked out (3).
Przestępczość zorganizowana / pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego ; aut. Emil W. Pływaczewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082855] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (2).
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-103757] (1).
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce : identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom / pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk ; aut. Wojciech Filipkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. Edition: Wydanie II.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Euro 2012 w Polsce : organizacja turnieju oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego / Marcin Sabat. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Przestępczość stadionowa : diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Bernarda Wiśniewskiego. Edition: Stan prawny na 25 maja 2010 roku.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych : raport z badań / Robert Głowacki. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni : teoria - badania - praktyka / pod red. Janiny Czapskiej. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2011 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Profilaktyka i prewencja : między zagrożeniem a bezpieczeństwem : wybrane zagadnienia / Jadwiga Mazur. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085138] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Stanisław Kowalkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / pod red. Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-111051] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kwiecińskiego, Ryszarda Bełdzikowskiego ; Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Publisher: Bielsko Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynniki z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).

Powered by Koha