Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Der Weg in die Gewalt : geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen / hrsg. von Heiner Geissler. Edition: 2., durchges. Aufl..Publisher: München ; Wien : Günter Olzog Verlag, cop. 1978. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003688] (1).
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. Other title: Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych.Availability: Copies available for loan: [M-104641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przestępstwo znęcania się : studium prawnokarne i kryminologiczne / Janusz Bryk. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095630] (1).
Lists:
Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych : materiały z konferencji naukowej / pod red. Ireny Pospiszyl ; Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Badań Edukacyjnych. Publisher: Warszawa : IBE, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102064] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-014622] (1).
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1).
Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108142] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-110600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063784] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108498] (1).
Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108134] (1).
Ramy wojny : kiedy życie godne jest opłakiwania? / Judith Butler ; przekł. Agata Czarnacka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa : Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, 2011. Other title: Frames of war : when is life grievable?.Availability: Copies available for hold on place: [M-112140] (1).
Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Głowy hydry : o przewrotności współczesnego zła / Anna Pawełczyńska. Publisher: Lublin : Wydaw. Test, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-111053] (1).
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093430] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Małpa w każdym z nas : dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka? / Frans de Waal ; tłumaczenie Krzysztof Kornas. Publisher: Kraków : Copernicus Center Press, 2015. Other title: Our inner ape. How violence, sex and kindness are all in our family.Availability: Copies available for loan: [M-098320] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Języki przemocy / wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata : zagrożenia rodziny / redakcja Tadeusz Iwanek, Grzegorz Chmielewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015. Other title: Zagrożenia rodziny.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Zdrowa i mocna rodzina fundamentem społeczeństwa / redakcja Józef Stala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).

Powered by Koha