Your search returned 74 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prywatyzacja : ustawy z komentarzem / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Poltext, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-066885] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071962] (1).
Komentarz do ustawy o prywatyzacji przędsiębiorstw państwowych / Wojciech Góralczyk (jr). Publisher: Warszawa : Poltext : Twigger, 1991. Availability: Copies available for loan: [MA-008109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011503] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego / [kol. red. K. Fiedor et al. ; red. nauk. Walerian Sanetra] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-008023] (1).
Grupowanie przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne : prace z zakresu studiów nad problemtyką prawną zarządzania gospodarką narodową / pod red. Ludwika Bara ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-008703] (1).
Firma i jej ochrona / Małgorzata Klapczyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców / Hanna Litwińczuk. Edition: Wyd. 4 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007100] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008674] (1).
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : ustawy z lipca 1990 roku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018230] (1).
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Kazimierz Jankowiak. Edition: Wyd. 6 zm. i popr., stan prawny: marzec 2005 r.Publisher: Warszawa ; Zielona Góra : "Univers", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047321] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika / Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041073] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Artur Tomanek. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097715] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz ; pod red. Hanny Litwińczuk. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane, [stan prawny na dzień 1 września 2005 r.].Publisher: Warszawa : "ABC", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050500] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz ; pod red. Hanny Litwińczuk. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : "ABC", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050501] (1).
Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 1994-2003. Availability: Copies available for hold on place: [CA-906] (3).
Vademecum Podatkowo-Księgowe. Publisher: Warszawa : Difin. Centrum Doradztwa i Informacji, 2003-2006. Availability: Copies available for hold on place: [CA-180] (1).
Prawo przedsiębiorstw państwowych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Piątka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-064147] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033224] (1).
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / pod red. Wiesława Szczęsnego ; [aut.] Wiesław Szczęsny [et al.]. Edition: 2 wyd. uzup. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych / Kazimierz Bandarzewski. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-040817] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095682] (1).
Podręcznik organizatora i kierownika spółdzielni socjalnej / Piotr Radecki, Ewa Brożyna, Piotr Kryjom. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046123] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat ; red. nauk. Hanna Litwińczuk. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090686] (10).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / red. Hanna Litwińczuk ; [aut.:] Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090683] (9).
Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej / Adam Szafrański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095718] (1).
Kompendium przedsiębiorczości / Małgorzata Konieczny [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Tomasz Korol. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Olesińskiego. Publisher: Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, [ca 2007]. Availability: Copies available for loan: [M-066221] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114756] (1).
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Cz. 1, Aspekty prawne / Hanna Zawistowska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Działalność gospodarcza z udziałem małżonków / Anna Stępień-Sporek. Edition: [Stan prawny na dzień 15 maja 2009 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha