Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wycena spółek : metody i narzędzia efektywnej wyceny / Bradford Cornell ; tł. Piotr Kazimierski. Publisher: Warszawa : K. E. Liber, 1999. Other title: Corporate valuation.Availability: Copies available for loan: [M-006799] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089190] (1).
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. Edition: Wyd. 2, dodr. 5.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-035589] (1).
Analiza ekonomiczna firmy : pełna przykładowa analiza dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność produkcyjną, handlową i usługową na wielu segmentach rynku / Wiesław Sasin. Publisher: Łódź : "Interfart", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075438] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087504] (1).
Kurzfristige Finanzrechnung auf der Grundlage von Kosten- und Erlösmodellen / Helmut Niebling. Publisher: Wiesbaden : Betriebswirtschaftlicher Verlag D. Th. Gabler, cop. 1973. Availability: Copies available for loan: [MA-000753] (10).
  Copies available for hold on place: [MA-003343] (1).
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 2, Przykłady i zadania / Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Budownictwo polskie przed przystąpieniem do Unii Europejskiej / Eugeniusz Zawadzki. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000472] (1).
Metody i narzędzia badania oceny działalności przedsiębiorstwa / red. nauk. Jacek Ochman ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : WSZ "Edukacja", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce / pod red. Aleksandra Łukaszewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069030] (5).
  Copies available for hold on place: [M-069029] (1).
The output-oriented organization / Bill Reddin. Publisher: Aldershot : Gower, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-017610] (1).
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. Edition: Wyd. 3 zm. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004762] (2).
Rating and ranking of Polish companies using promethee / Mirosława Lasek. Publisher: Warsaw : Faculty of Economic Sciences. University of Warsaw, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-028585] (1).
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod redakcją Magdaleny Jerzemowskiej ; autorzy Michał Ajdacki, Lech Bednarski, Irena Bielińska, Magdalena Jerzemowska, Olga Martyniuk, Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak, Jolanta Sułowska, Agnieszka Toboła. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-004316] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa / Lucyna Kowalczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-041439] (1).
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian Jabłoński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-049572] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Akquisition von Asset Management Unternehmen in den USA : eine Untersuchung der Erfolgsfaktoren aus der Käuferperspektive kontinentaleuropäischer Finanzinstitute / Philipp Zieschang. Publisher: Bern [etc.] : Verlag Paul Haupt, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-044289] (1).
Earnings from intellectual capital as a driver of shareholder value / Oliver Peter Pfeil. Publisher: Bern [etc.] : Verlag Paul Haupt, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-044290] (1).
Nachhaltiger Shareholder Value : Integration ökologischer und sozialer Kriterien in die Unternehmensführung und in das Portfoliomanagement / Reto Rauschenberger. Publisher: Bern [etc.] : Verlag Paul Haupt, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-044288] (1).
Wirtschaftsprüfung und Interne Revision / Herausgegeben von Gerhart Förschle, Volker H. Peemöller. Publisher: Heidelberg : Verlag Recht und Wirtschaft, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-044617] (1).
Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw / red. nauk. Wanda Skoczylas. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-114665] (1).
Zarządzanie wartością organizacji / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana. Publisher: Warszawa : "Difin", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa / Monika Murawska. Publisher: Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050475] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114996] (1).
Instrukcja gospodarowania i ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (wyposażenia) w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych / Wojciech Rup. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). Publisher: Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Pod presją czasu : Strategiczna Karta Wyników w praktyce / Adrianna Lewandowska, Marcin Likierski. Publisher: Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2005. Other title: Balanced Scorecard.Availability: Copies available for hold on place: [M-056464] (1).
Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach / Wiesław Pluta. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Tomasz Maślanka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085854] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Design management : zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego projektu / Kathryn Best ; tł. Agata Hołobut. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109256] (1).

Powered by Koha