Your search returned 259 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa / Witold Rutkowski, Olgierd Gedymin. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087505] (1).
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik : Richtlinien der katholischen Soziallehre : Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 23. September 1985 / Joseph Höffner. Publisher: Bonn : Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003515] (1).
Venture capital : nowy instrument finansowania przedsiębiorstw / Jerzy Węcławski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-007081] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089435] (1).
Bankowiec & klient : technologia, kultura, etyka / Stanisław Kałużny, Hanna Kałużna. Publisher: Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, 1996. Other title: Bankowiec i klient.Availability: Copies available for loan: [M-021453] (1).
Substanzerhaltung bei Scheingewinnbesteuerung : Verfahren und Simulationsuntersuchungen- / Peter Mertens, Walter Döllinger. Publisher: München : Verlag Moderne Industrie, 1977. Availability: Copies available for loan: [MA-002172] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-000218] (1).
Portfolio Management : Konzeption für die strategische Unternehmensplanung / Klaus H. Dunst. Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1979. Availability: Copies available for loan: [MA-001697] (2).
Financial role of multinational enterprises / W. A. P. Manser. Publisher: Cassell : Associated Business Programmes Ltd, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004272] (1).
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami firmy / Janusz Ostaszewski. Publisher: Łódź : Agencja Wydawnicza Interfart, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007502] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039197] (1).
Vademecum księgowego obejmujące: zagadnienia organizacyjne, zasady prowadzenia rachunkowości, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, aktualne informacje o podatkach, opłatach i składkach w roku 2001, zbiór przepisów prawnych / Wiesław Sasin. Publisher: Łódź : Agencja Wydawnicza "Interfart", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045222] (3).
  Copies available for hold on place: [M-087585] (1).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. Edition: Wyd. 2, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006302] (5).
Lists:
Rachunkowość podatkowa : minimalizacja podatku dochodowwego [!] w małej firmie / Alicja Dziuba-Burczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Biznes i moralność / Jennifer Jackson ; przeł. Robert Pucek ; przejrz. i słowem wstępnym poprzedziła Magdalena Środa ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Other title: Introduction to business ethics.Availability: Copies available for loan: [M-005400] (3).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa / Dariusz W. Olszewski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Olympus - Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-070824] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039196] (1).
Die partnerschaftliche Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer am mittelständischen Industrieunternehmen / Hans J. Schneider. Publisher: Köln ; Bonn : Hanstein, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004062] (1).
Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt / Günter Franke, Herbert Hax. Edition: 2 verb. Aufl.Publisher: Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004241] (1).
Merton Miller o instrumentach pochodnych / Merton Miller ; [tł. Artur Migdał]. Publisher: Warszawa: K.E.Liber, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089568] (1).
Fuzje i przejęcia : jak skutecznie przeprowadzić transakcję / Jeffrey C. Hooke ; [tł. Karol Półtorak, Karol Tokarczyk]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 1998. Other title: M&A : a practical guide to doing the deal.Availability: Copies available for hold on place: [M-089198] (1).
Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Kurzfristige Finanzrechnung auf der Grundlage von Kosten- und Erlösmodellen / Helmut Niebling. Publisher: Wiesbaden : Betriebswirtschaftlicher Verlag D. Th. Gabler, cop. 1973. Availability: Copies available for loan: [MA-000753] (10).
  Copies available for hold on place: [MA-003343] (1).
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / Jan Duraj. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089163] (1).
Kapitał dla małej firmy : kredyt, leasing, fundusz gwarancyjny / Stanisław Skowroński. Publisher: Warszawa : Infor, cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089423] (1).
Bankowa obsługa przedsiębiorstw / Andreas Dahmen, Philipp Jacobi ; [tł.: Eugeniusz Gostomski, Zbigniew Rudasz]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2002. Other title: Firmenkundengeschaeft der Kreditinstitute.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. Publisher: Warszawa : Difin ; 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 2, Przykłady i zadania / Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem / Bogdan Nogalski, Janusz Śniadecki. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Publisher: Warszawa : PFPiRMiŚP ; Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087508] (1).

Powered by Koha