Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. Edition: Wyd. 2, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006302] (5).
Rachunkowość podatkowa : minimalizacja podatku dochodowwego [!] w małej firmie / Alicja Dziuba-Burczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / Jan Duraj. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089163] (1).
Ekonomika i zarządzanie małą firmą / red. nauk. Bogdan Piasecki ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Rola i zadania dyrektora finansowego / Agata Adamska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-096274] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski [et al.]. Edition: Wyd. 6.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie finansami : przewodnik / David J. Leahigh ; tł.: Dorota Dobija, Mieczysław Dobija. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. Other title: Pocket guide to finance.Availability: Copies available for hold on place: [M-087507] (1).
Rachunkowość finansowa / Jan Turyna. Edition: 2. wyd. popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą / Jacek Grzywacz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075439] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : zbiór zadań z rozwiązaniami / Beata Kotowska, Aldona Uziębło. Publisher: Poznań ; Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Wiesław Dębski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / pod red. Wiesława Szczęsnego ; [aut.] Wiesław Szczęsny [et al.]. Edition: 2 wyd. uzup. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Przedsiębiorstwo : zasady działania, funkcjonowanie, rozwój / pod. red. Janusza Żurka ; [aut. poszczególnych rozdz. i podrozdz. Krzysztof Dobrowolski et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. Edition: 9th., international ed.Publisher: Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098926] (1).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. Edition: Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093509] (3).
Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060396] (6).
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-116865] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / red. nauk. Aurelia Bielawska ; [aut.: Anna Bera et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096160] (9).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056564] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw : elementy teorii, przykłady, zadania, testy / Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw / Bożena Kołosowska [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-059460] (1).
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006). Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Eugeniusz Najlepszy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089839] (1).

Powered by Koha