Your search returned 57 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ; [oprac. Ewa Dobrzyńska, Alicja Siadul]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021472] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse / opracowali Bronisław Ciaś, Stanisław Chudzyński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-011372] (1).
Działalność gospodarcza organizacji publicznych / Antoni Kożuch, Zofia Kołoszko-Chomentowska. Publisher: Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-086394] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Halina Buk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Pieniądze za darmo czyli Jak zdobyć unijne dotacje dla Twojej firmy / Andrzej Godlewski, Andrzej Szoszkiewicz. Publisher: Komorów k. Warszawy : Wydawnictwo Rectus, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046217] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / pod red. Piotra Szczepankowskiego. Publisher: Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Marketing i finanse w przedsiębiorstwie : od konfliktu do synergii / Agata Adamska, Tomasz Dąbrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / pod red. Wiesława Szczęsnego ; [aut.] Wiesław Szczęsny [et al.]. Edition: 2 wyd. uzup. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Maciej Tokarski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy / Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych / [red. tomu Ewa Karpowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049917] (1).
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. 2, Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Magdalena Jerzemowska et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051512] (8).
  Copies available for reference: [CZ 005] (2).
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). Publisher: Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058699] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane w styczniu 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Other title: Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane / Ryszard Borowiecki, Józef Czaja, Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-053624] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087502] (1).
Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Tomasz Maślanka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085854] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską : V program ramowy badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej w latach 1998-2002 na przykładzie II programu horyzontalnego: Promocja innowowacji i popieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna Jankiewicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-061423] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005] (2).
Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" / pod red. Renaty Nowak Lewandowskiej. Publisher: Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Tomasz Korol. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zielony rynek finansowy : ekologiczna ewolucja rynku finansowego / Leszek Dziawgo. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065584] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Pieniądze na własną firmę : poradnik "Rzeczpospolitej" / [aut. Jacet Bem et al.]. Publisher: Warszawa : Presspublica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i mozliwości / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw / Andrzej Sołoma. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki / red. nauk. Jacek Jaworski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Barbara Bartkowiak, Stanisław Flejterski, Przemysław Pluskota. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-084099] (1).

Powered by Koha