Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Opłata produktowa / Bartosz Draniewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-103880] (1).
Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility) : raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie / Adam Jabłoński [et. al.]. Publisher: Katowice : Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060886] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114687] (1).
Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast / Przemysław Śleszyński. Publisher: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2008. Other title: Large enterprises in the spatial structure of major Polish cities.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097636] (1).
Wpływ opłat środowiskowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw / Joanna Antczak. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Skuteczność funkcji bodźcowej instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego = Effectivenes of environmental protection economic instruments in the food industry / Armand Kasztelan. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Effectivenes of environmental protection economic instruments in the food industry.
Przyczyny wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce = Reasons for implementing environmental management systems in polish enterprises / Robert Kudłak. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Reasons for implementing environmental management systems in polish enterprises.
Efektywność wdrażania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach polskich / Alina Matuszak-Flejszman. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Effectiveness of ISO 14001 environmental management system implementation by Polish entperprises.
Ocena wdrożenia dobrowolnych instrumentów zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu częstochowskiego = The assessment of environmental management voluntary instruments in companies from the SME sector in the region of Częstochowa / Oksana Seroka-Stolka. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Assessment of environmental management voluntary instruments in companies from the SME sector in the region of Częstochowa.

Powered by Koha