Your search returned 283 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomika i organizacja przedsiebiorstw handlowych i usługowych / Jerzy Altkorn, Marian Strużycki. Edition: Wyd. 2. zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-011393] (1).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-028405] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114737] (1).
Przedsiębiorstwo państwowe - co dalej? / [Ministerstwo Skarbu Państwa]. Publisher: Warszawa : Profile, 1997. Other title: Przedsiębiorstwo państwowe - co dalej? : prywatyzacja, restrukturyzacja, likwidacja.Availability: Copies available for hold on place: [M-071786] (1).
Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ; [oprac. Ewa Dobrzyńska, Alicja Siadul]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021472] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Prace edukacyjne / red. Janusza Ziarko ; European Association for Security. Publisher: Kraków : Liport LFK, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-011687] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011686] (1).
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / [oprac. Jacek Maziarski, Marek Maszek]. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079630] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114719] (1).
Rozwój ruchu produktywności w Polsce : wizja nowej kultury pracy / Jerzy A. Donarski. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072540] (1).
Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych : referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu, Jachranka k. Warszawy, 22-24 listopada 2001 / [red. Danuta Krzywda] ; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Publisher: Warszawa : KIBR, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-101521] (1).
Prywatyzacja : ustawy z komentarzem / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Poltext, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-066885] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071962] (1).
Komentarz do ustawy o prywatyzacji przędsiębiorstw państwowych / Wojciech Góralczyk (jr). Publisher: Warszawa : Poltext : Twigger, 1991. Availability: Copies available for loan: [MA-008109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011503] (1).
Rozmiary przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów / Piotr Tamowicz, Przemysław Rot. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099658] (1).
Finanse / opracowali Bronisław Ciaś, Stanisław Chudzyński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-011372] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. zespół pod kier. Macieja Grabowskiego, w składzie Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109884] (1).
Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego / [kol. red. K. Fiedor et al. ; red. nauk. Walerian Sanetra] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-008023] (1).
Grupowanie przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne : prace z zakresu studiów nad problemtyką prawną zarządzania gospodarką narodową / pod red. Ludwika Bara ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-008703] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Działalność gospodarcza organizacji publicznych / Antoni Kożuch, Zofia Kołoszko-Chomentowska. Publisher: Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-086394] (1).
Firma i jej ochrona / Małgorzata Klapczyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców / Hanna Litwińczuk. Edition: Wyd. 4 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007100] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008674] (1).
Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy : praca zespołowa / Anna Biernacka [et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-015676] (1).
Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce / pod red. Aleksandra Łukaszewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069030] (5).
  Copies available for hold on place: [M-069029] (1).
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999 / [aut. Krzysztof Berger]. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-015749] (1).
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka i Jerzego Posłusznego ; [kol. red. Jan Szreniawski et al.]. Publisher: Przemyśl : WSAiZ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : relacje z otoczeniem : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Relacje z otoczeniem.Availability: Copies available for hold on place: [M-114680] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Zarządzanie zasobami.Availability: Copies available for hold on place: [M-095459] (1).
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1991 : wyniki badań empirycznych / Teresa Olko-Bagieńska, Julian Pańków, Paweł Ruszkowski ; ["Zmiany" Instytut Badawczo-Doradczy, Fundacja im. Friedricha Eberta.Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Warszawa : FFE, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-017079] (1).
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : ustawy z lipca 1990 roku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018230] (1).
Liquidation of private firms in Poland 1990-1994 / by Ewa Balcerowicz, Kamila Kloc. Publisher: Warsaw : CASE, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020857] (1).

Powered by Koha