Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-028405] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114737] (1).
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / [oprac. Jacek Maziarski, Marek Maszek]. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079630] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114719] (1).
Budownictwo polskie przed przystąpieniem do Unii Europejskiej / Eugeniusz Zawadzki. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000472] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku Unii Europejskiej / [Marcin Anklewicz et al. ; Rzeczpospolita, Ernst & Young]. Publisher: Warszawa : Presspublica ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja zakładu pracy : komentarz / Andrzej M. Świątkowski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-113099] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097716] (1).
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na 21 stycznia 2002 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-059223] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095686] (1).
The marketing challenge of 1992 / John A. Quelch, Robert D. Buzzell, Eric Salama. Publisher: Reading [etc.] : Addison-Wesley Publishing Company, cop. 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018882] (1).
Funding continuing training in small and medium-sized enterprises : discussion and case studies from across the EU / Tommi Pukkinen, Clemens Romijn, Sarah Elson-Rogers ; EU ; CEDEFOP. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-022849] (1).
Benchmarking der Unternehmenspolitik : Ergebnisse des Anzeigers 2004 / Europäische Kommission. Generaldirektion Unternehmen. Publisher: Luxembourg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022601] (1).
Benchmarking enterprise policy : results from the 2004 scoreboard / European Commission. Directorate-General for Enterprise. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022603] (1).
Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises in the Member States of the European Union / European Commission. Enterprise and Industry Directorate-General. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-071118] (1).
Benchmarking enterprise policy : results from the 2003 scoreboard / European Commission. Directorate-General for Enterprise. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-022600] (1).
Jak założyć firmę w Unii Europejskiej / Krzysztof Wach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Biznes a ochrona konkurencji / Anna Fornalczyk. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110675] (5).
Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003 / Wioletta Kamińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Publisher: Warszawa : PAN IGiPZ, 2006. Other title: Nonagricultural and individual economic activity in Poland in the years 1988-2003.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081371] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037320] (1).
Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści / pod red. Agnieszki Hess. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110750] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Europäisches Gesellschaftsrecht : Einführung für Studium und Praxis / von Mathias Habersack. Edition: 3. Aufl.Publisher: München : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044516] (1).
La responsabilité de l'entreprise en Europe : un droit unique pour le Marché unique? / Josiane Haas. Publisher: Berne : Stæmpfli Editions SA ; Bruxelles : Bruylant S.A., cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-044384] (1).
Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych / Marcin Osikowicz. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-059186] (12).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich : przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech / pod red. Piotra Dominiaka, Julity Wasilczuk i Nelly Daszkiewicz ; [tł. Krzysztof Monkiewicz, Jerzy Bohdanowicz]. Publisher: Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne : (art. 43-48 TWE) / Ewa Skibińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095710] (1).
European business / Debra Johnson and Colin Turner. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055890] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej / red. nauk. Władysław Janasz. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057354] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską : V program ramowy badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej w latach 1998-2002 na przykładzie II programu horyzontalnego: Promocja innowowacji i popieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna Jankiewicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / pod red. Krzysztofa Wacha. Publisher: Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079121] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Konglomeraty finansowe / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Prawny model regulacji sektorowej / Waldemar Hoff. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108183] (1).
Reguły konkurencji a porozumienia kooperacyjne / [Marian Kępiński, Aurelia Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-064647] (1).

Powered by Koha