Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / pod red. Jana Targalskiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089538] (1).
Przedsiębiorstwo państwowe - co dalej? / [Ministerstwo Skarbu Państwa]. Publisher: Warszawa : Profile, 1997. Other title: Przedsiębiorstwo państwowe - co dalej? : prywatyzacja, restrukturyzacja, likwidacja.Availability: Copies available for hold on place: [M-071786] (1).
Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania w świetle transformacji systemowej / pod red. Bronisława Misztala. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Henryki Bochniarz i Stefana Krajewskiego. Publisher: Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-021465] (5).
  Copies available for hold on place: [M-039178] (1).
Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech wschodnich : praca zbiorowa / pod red. naukową Barbary Błaszczyk, Wolfganga Quaissera, Richarda Woodwarda ; aut. Barthold Albrecht [et al.] ; CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : CASE : Fundacja Konrada Adenauera, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-042296] (1).
Prywatyzacja : ustawy z komentarzem / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Poltext, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-066885] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071962] (1).
Vademecum prywatyzacji : praca zbiorowa / pod kier. Jacka Kwaśniewskiego ; współpr. Piotr Merkel ; aut. Jacek Bukowski [et al.] ; Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Centrum Prywatyzacji. Publisher: Warszawa : "Poltext", 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-071947] (1).
Komentarz do ustawy o prywatyzacji przędsiębiorstw państwowych / Wojciech Góralczyk (jr). Publisher: Warszawa : Poltext : Twigger, 1991. Availability: Copies available for loan: [MA-008109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011503] (1).
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jana Czekaja i Stanisława Owsiaka ; aut. Ryszard Borowiecki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007052] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089567] (1).
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga ; [aut.: Adam Noga et al.]. Publisher: Warszawa : Edukacja i Praca, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089550] (1).
Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce / pod red. Aleksandra Łukaszewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069030] (5).
  Copies available for hold on place: [M-069029] (1).
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1991 : wyniki badań empirycznych / Teresa Olko-Bagieńska, Julian Pańków, Paweł Ruszkowski ; ["Zmiany" Instytut Badawczo-Doradczy, Fundacja im. Friedricha Eberta.Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Warszawa : FFE, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-017079] (1).
Manowce polskiej prywatyzacji : studia / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PAN : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067945] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : ustawy z lipca 1990 roku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018230] (1).
Wielki przekręt : klęska polskich reform / Kazimierz Z. Poznański. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, [2000]. Availability: Copies available for hold on place: [M-027478] (1).
Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992) / Jan Mujżel. Publisher: Warszawa : Poltext, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074619] (1).
Prywatyzacja : szanse i zagrożenia / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042294] (1).
Dynamika Przekształceń Własnościowych / Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. Departament Ekonomiczny. Publisher: Warszawa : MPW BAP, 1995-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1180] (9).
Prawa własności i koordynacja ekonomiczna : wnioski z doświadczeń amerykańskich dla społeczeństw postsocjalistycznych / John L. Campbell. Prywatyzacja w procesie przekształceń ekonomicznych / George Yarrow. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-029925] (1).
Biuletyn Ministerstwa Skarbu Państwa. Publisher: Warszawa : Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji MSP, 1999-. Other title: Biuletyn MSP.Availability: Copies available for hold on place: [CA-85] (4).
Privatization in the proces of economic transformation / George Yarrow. Do we need economic theory of transformation? / Jan Czekaj. Stabilization vs. provatization in Poland: a srquencing problem at macro-and microeconomic level / Andrzej Wojtyna. Some remarks on ownership transformation in Polish economy / Małgorzata Bednarczyk and Jan Targalski. Publisher: Cracow : Academy of Economics ; Warsaw : Friedrich Ebert Foundation, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-072983] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072987] (1).
Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Tytus Kamiński. Publisher: Warszawa : CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031696] (1).
Secondary privatisation : the evolution of ownership structures of privatised enterprises / Barbara Błaszczyk, Richard Woodward (eds.). Publisher: Warsaw : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-031677] (1).
Secondary privatization in Poland. Pt. 2, Evolution of ownership structure and performance in National Investment Funds and their portfolio companies / Barbara Błaszczyk, Michał Górzyński, Tytus Kamiński, Bartłomiej Paczóski. Publisher: Warsaw : CASE - Center for Social and Economic Research, 2001. Other title: Evolution of ownership structure and performance in National Investment Funds and their portfolio companies.Availability: Copies available for hold on place: [M-031675] (1).
Secondary privatization in Poland. Pt. 1, Evolution of ownership structure and company performance in firms privatized by employee buyouts / Piotr Kozarzewski, Richard Woodward. Publisher: Warsaw : CASE - Center for Social and Economic Research, 2001. Other title: Evolution of ownership structure and company performance in firms privatized by employee buyouts.Availability: Copies available for hold on place: [M-031674] (1).
The evolution of ownership structure in firms privatized through wholesale schemes in the Czech Republic and Poland / Irena Grosfeld, Iraj Hashi. Publisher: Warsaw : CASE - Center for Social and Economic Research, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-036430] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031676] (1).
Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych / Kazimierz Bandarzewski. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-040817] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095682] (1).
Z deszczu pod rynnę : meandry polskiej prywatyzacji. T. 1 / Jacek Tittenbrun. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-096842] (1).
Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy / Elizabeth C. Dunn ; przeł. Przemysław Sadura ; wstęp David Ost. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049288] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101545] (1).
Pracownicy przedsiębiorstw państwowych, sprywatyzowanych i prywatnych / pod red. nauk. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Krzysztofa Koseły ; Centrum Badania Opinii Społecznej. Publisher: Warszawa : CBOS, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-050053] (1).

Powered by Koha