Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tajemnice pełnego zdrowia / Henryk Wieja. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-087405] (1).
Lists:
Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej ; [aut. Jadwiga Bogucka et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093192] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Auksologia a promocja zdrowia. T. 2 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2000. Other title: Auxology and health promotion.Availability: Copies available for hold on place: [M-115377] (1).
Zdrowie i choroba : promocja zdrowia dla gmin i instytucji edukacyjnych / pod red. Marka Latoszka. Publisher: Gdańsk : Akademia Medyczna, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087402] (1).
Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. Publisher: Kraków : "Impuls", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068591] (1).
Investing in employee health : a guide to effective health promotion in the workplace / Richard P. Sloan, Jessie C. Gruman, John P. Allegrante.. Publisher: San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-015909] (1).
Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna : czasopismo Zakładu Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego : [czasopismo interdyscyplinarne]. Publisher: Warszawa : IK, 1994-2002. Availability: Copies available for reference: [CA-901] (3).
  Copies available for hold on place: [CA-901] (6).
Social history of occupational health / edited by Paul Weindling for the Society for the Social History of Medicine. Publisher: London : Croom Helm, cop. 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-019988] (1).
Health Manpower Management / ed. Alison Hyde. Publisher: Bradford : MCB University Press, 1991-1998. Availability: Copies available for hold on place: [CA-713] (8).
Zdrowie : czasopismo popularne, poświęcone zagadnieniom zdrowia / Polski Czerwony Krzyż. Publisher: Warszawa : ZG PCK, 1949-. Other title: Zdrowie +.Availability: Copies available for reference: [CB-19] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-19] (18).
Promoting health and safety in European small and medium-sized enterprises (SMEs) : SME funding scheme 2002-2003 / European Agency for Safety and Health at Work. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-022656] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022655] (1).
Zdrowie, wychowanie, osobowość / Krystyna Ostrowska. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005335] (1).
  Copies available for hold on place: [M-006601] (1).
Lists:
Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085271] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087134] (1).
Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047556] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna : przewodnik dla edukatorów zdrowia / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045693] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zdrowie i sport w edukacji globalnej / red. nauk. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Klub Fair Play PKOl. Publisher: Warszawa : AWF : Estrella, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-111975] (1).
Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie : doświadczenia z realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" w latach 1992-1995 / pod red. Barbary Woynarowskiej ; Polski Zespół ds. Projektu "Szkoła promująca zdrowie". Publisher: Warszawa : PZP, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-040596] (1).
Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (1).
You can't live forever : you can live 10 years longer with better health : a practical guide to reducing your risk of dying early from heart disease, cancer, stroke, osteoporosis & accidents / Ernest H. Rosenbaum & Jay S. Luxenberg ; with Lisa Tremont & Nora Norback. Publisher: San Francisco : Better Health Foundation, cop. 1993. Other title: You can live 10 years longer with better health | You can live ten years longer with better health | Practical guide to reducing your risk of dying early from heart disease, cancer, stroke, osteoporosis & accidents | Practical guide to reducing your risk of dying early from heart disease, cancer, stroke, osteoporosis and accidents.Availability: Copies available for hold on place: [M-043328] (1).
Zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa : realizacja 1 celu Narodowego Programu Zdrowia / [red. Grzegorz Ciura]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000524] (1).
Osobowość : stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Teoretyczne podstawy promocji zdrowia / red. nauk.: Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Other title: Teoretyczne podstawy promocji zdrowia.Availability: Copies available for loan: [M-083173] (13).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia : propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców / Joanna Bulska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Jerzy B. Karski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052708] (2).
  Copies available for hold on place: [M-115347] (1).
Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) populacji Górnego Śląska : stan rozwoju, możliwości stymulacji, wybrane uwarunkowania oraz implikacje pedagogiczne / pod red. nauk. Władysława Mynarskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-056828] (1).
Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Jerzy B. Karski. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-115346] (1).
Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej/ red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Other title: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej.Availability: Copies available for loan: [M-102209] (12).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Auksologia a promocja zdrowia. T. 3 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Akademia Świętokrzyska, 2004. Other title: Auxology and health promotion.Availability: Copies available for hold on place: [M-115375] (1).
Auksologia a promocja zdrowia / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1997. Other title: Auxology and health promotion.Availability: Copies available for hold on place: [M-115381] (1).

Powered by Koha