Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego - pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" : angielsko-polski / [oprac. wersji pol. Joanna Miller] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. [Departament Dokumentacji Europejskiej. Zespół Koordynacji Tłumaczeń]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 1998. Other title: Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego | Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : angielsko-polski | Glossary of terms relating to the internal market.Availability: Copies available for loan: [M-083324] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089500] (1).
Praecepta iuris : łacina dla prawników : terminy, paremie, wyrażenia w porządku systematycznym / Jerzy Pieńkos. Publisher: Warszawa : Oficyna Prawnicza Muza 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.124] (1).
Słownik terminologii prawniczej. Cz. 1, Polsko-angielska / Ewa Ożga. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Słownik terminologii prawniczej. Cz. 2, Angielsko-polska / Ewa Ożga. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", cop. 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Słownik prawniczy polsko-angielski / [oprac. haseł ang. Edward Muszalski et al. ; oprac. red. Danuta Rydlewska-Szewczykowa, Jolanta Żaczkiewiczowa ; oprac. indeksu Jolanta Żaczkiewiczowa] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. Other title: Polish-English dictionary of legal terms.Availability: Copies available for hold on place: [M-109904] (1).
Słownik prawniczy polsko-francuski / [oprac. red. Jerzy Pieńkos ; tł. haseł pol. na fr. Jerzy Pieńkos, Maciej Szepietowski, Krzysztof Poklewski-Koziełł] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1987. Other title: Dictionnaire juridique polonais-français.Availability: Copies available for hold on place: [M-031278] (1).
Słownik prawniczy polsko-niemiecki / [oprac. red. Jolanta Żaczkiewiczowa przy współudz. Henryka Holdera ; oprac. haseł niemieckich Karol. M. Pospieszalski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej AKademii Nauk, 1987. Other title: Juristisches Wörterbuch polnisch-deutsch.Availability: Copies available for loan: [M-106843] (2).
  Copies available for hold on place: [M-024857] (1).
Obcojęzyczny słownik prawniczy. Część polsko-francuska : (wersja robocza) / [red. wersji pol.-fr. Jerzy Pieńkos] ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Zakład Dokumentacji i Informacji Naukowej. Publisher: Warszawa : [s.n.], 1971 (Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa). Availability: Copies available for hold on place: [M-008110] (1).
Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski / Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Other title: Diccionario de terminología jurídica español-polaco.Availability: Copies available for hold on place: [M-075192] (1).
Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : angielsko-polski, polsko-angielski / oprac. Iwona Kienzler. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2006. Other title: Dictionary of economic terms : banking, finance, law | Bankowość, finanse, prawo.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Lexicon of law terms / Ewa Myrczek. Edition: 2nd ed.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków / Janusz Sondel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [P] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.124] (1).
Słownik terminologii prawniczej. Cz. 1, Polsko-angielska / Ewa Ożga. Edition: Wyd. 2 (rozsz.).Publisher: Bydgoszcz : Branta, 1999. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski / Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki, Elżbieta Komarnicka. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: Diccionario de terminología jurídica español-polaco.Availability: Copies available for loan: [M-053847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.134.2] (1).
Słownik prawniczy polsko-rosyjski / [przekł. i red. Jerzy Wiktorow] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. Other title: Pol'sko-russkij ûridičeskij slovar'.Availability: Copies available for loan: [M-101302] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034097] (1).
The great dictionary of law and economics : English-Polish / Ewa Ożga. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej francusko-polski / Elżbieta Pieńkos, Jerzy Pieńkos. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. Other title: Dictionnaire de la terminologie juridique et économique français-polonais.Availability: Copies available for loan: [M-053971] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073461] (1).
Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski / Janina Jaślan, Henryk Jaślan. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991. Other title: English-Polish dictionary of legal and economic terms.Availability: Copies available for loan: [M-106847] (2).
  Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
  Checked out (1).
Polsko-niemiecki słownik prawniczy / Jerzy Pieńkos. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041401] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann / von Gerhard Köbler ; unter Mitarb. von Kasia Sobiecka. Publisher: München : Franz Vahlen, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065470] (1).
Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Iwona Kienzler. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Wörterbuch der Wirtschaftssprache : Bankwesen, Finanzen, Recht | Bankowość, finanse, prawo.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski / Teresa Zobek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Slovar' ûridičeskoj terminologii pol'sko-russkij.Availability: Copies available for loan: [M-105316] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.161.1/.2] (1).
Słownik terminologii prawniczej : angielsko-polski, polsko-angielski / oprac. Ewa Myrczek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Other title: Dictionary of law terms : English-Polish Polish-English.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Bd. 1, Polnisch-deutsch / Hrsg. Bogusław Banaszak ; Aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Edition: 2. aktualisierte und geänderte Aufl.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Słownik prawa i gospodarki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Bd. 2, Deutsch-polnisch / Hrsg. Bogusław Banaszak ; Aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Słownik prawa i gospodarki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski / Aleksandra Machowska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055972] (2).
Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. T. 1, Niemiecko-polski = Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Bd. 1, Deutsch-polnisch / Alina Kilian, Agnieszka Kilian. Edition: 2. wyd. popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Diccionario de terminología jurídica polaco-español / Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki, Elżbieta Komarnicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.134.2] (1).
Słownik terminologii prawniczej rosyjsko-polski / Teresa Zobek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Slovar' ûridičeskoj terminologii russko-pol'skij.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.161.1/.2] (1).
Unia Europejska / [aut. Ingeborg Berggreen-Merkel oraz Norbert Kraxenberger ; tł. na jęz. pol. Bogusław Banaszak] ; wydawcy Bawarska Szkoła Administracji. Korporacja Prawa Publicznego, Federalna Akademia Administracji Publicznej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Publisher: Monachium : Bawarska Szkoła Administracji. Korporacja Prawa Publicznego ; Bonn : Federalna Akademia Administracji Publicznej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 1996. Other title: Europäische Union.Availability: Copies available for hold on place: [M-059464] (1).

Powered by Koha