Your search returned 2563 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Własność : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wawaka ; Uniwersytet Jagielloński Instytut Ekonomiczny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-082002] (2).
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze / [red. Teresa Gontarz]. Edition: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa z dnia 20 lipca 1984 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-009390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068668] (1).
Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe / zbiór oprac. Łucja Korózs. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-019739] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012402] (1).
Głowne problemy prawne normalizacji stosunków PRL - RFN : materiały z konferencji naukowej 26-27.II.1979 r. Warszawa - Popowo / [pod red. Jana Barcza et al.] ; Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-012159] (1).
Należności celne i podatkowe w obrocie towarowym z zagranicą / Wojciech Gołuchowski. Publisher: Warszawa : Agencja Rozwoju Handlu Zagranicznego "Editex", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-028869] (1).
Prawne problemy eksportu budownictwa / Jędrzej Słoniński. Publisher: Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012610] (1).
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym : ważniejsze ustawy szczególne / [akty prawne zebr. i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Wyd. 12., stan prawny na dzień 1 kwietnia 1963 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-012094] (1).
Zakres uprawnień rad zakładowych przy wypowiadaniu umów o pracę / Andrzej Świątkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: Ad operis peragendi pacta dissolvenda consilia (opificum magistratuumque) in institutis condita quantum valeant.Availability: Copies available for loan: [M-068539] (1).
Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym / Andrzej Skąpski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Other title: In iudicio civili quid quaerere atque statuere non liceat.Availability: Copies available for loan: [M-068501] (1).
Związki postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego / Tadeusz Woś. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Other title: Actiones administrativae cum actionibus administrativoiudicialibus quibus vinculis coniunctae sint.Availability: Copies available for loan: [M-012439] (1).
Zarys ustroju państwowego Polski : zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji : praca zbiorowa / pod red. Pawła Sarneckiego ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : nakł. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej : zarys wykładu / Izabela Lewandowska-Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Other title: Ustrój samorządu terytorialnego Trzeciej Rzeczypospolitej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026234] (66).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
  Checked out (1).
Łączenie spółek kapitałowych / Andrzej Przewrocki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-046259] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036467] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (1).
W kręgu prawa rodzinnego / Andrzej A. Dobrzyński. Publisher: Warszawa : Iskry, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-021145] (1).
  Checked out (1).
Podstawy wiedzy o prawie : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Sokolewicza ; [aut. Jan Brol et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-039016] (4).
  Copies available for hold on place: [M-028764] (1).
Prawo pracy w zarysie / Wiktor Jaśkiewicz, Czesław Jackowiak, Włodzimierz Piotrowski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-012268] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
General principles of law of the Polish People's Republic / editor-in-chief Leon Kurowski ; [transl.: Marek Gołębiowski et al.]. Publisher: Warsaw : Polish Scientific Publishers, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-096408] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-004488] (1).
Pranie pieniędzy : kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2002 roku.Publisher: Warszawa : Twigger, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Rola systemów informacyjnych w procesie sterowania społeczeństwem socjalistycznym : analiza modelowa / Władysław Szostak. Publisher: Kraków : UJ, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-070805] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Historia ustroju i prawa Polski Ludowej / Marian Kallas, Adam Lityński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021287] (7).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Prawo samorządowe i administracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-086911] (1).
Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego / praca pod red. Ewy Miklaszewskiej ; [aut. ref.: Małgorzata Bednarczyk et al.]. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089595] (1).
Co czeka przedsiębiorcę po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej - ochrona środowiska / [oprac. Janusz Arszyłowicz]. Publisher: Warszawa : Min. Gospodarki, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087458] (1).
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual. i uzup.Publisher: Poznań : Wydaw. eMPi², 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prawo oświatowe w praktyce : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Tadeusz Komorowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-037810] (1).
Prawo działalności gospodarczej : komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. / Marian Zdyb. Edition: Stan prawny na 1 maja 2000 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054289] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021319] (1).

Powered by Koha