Your search returned 852 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Normy i certyfikaty w Polsce i w Unii Europejskiej, czyli Polskie towary na Wspólnym Rynku / [tekst Zbigniew Gajewski, Monika Karpuk]. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : KIE. CIE, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-044983] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065642] (1).
Konkurencja z wyjątkami, czyli Reguły wolnego rynku w Unii Europejskiej / [tekst: Zbigniew Gajewski, Maciej Warbiński]. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : KIE. CIE, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-044984] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065638] (1).
Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych : model badawczy / Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065942] (1).
Zakładanie przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej czyli Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej / [oprac. red. Katarzyna Walczykowska, Zbigniew Gajewski]. Publisher: Warszawa : KIE. CIE, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-044985] (2).
  Copies available for hold on place: [M-065650] (1).
Zrzeszenia pracodawców na szczeblu europejskim i w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Maria Matey ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065816] (1).
Wykonywanie wolnych zawodów / Józef Filipek ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065818] (1).
Zabezpieczenie społeczne w prawie europejskim a polski system ubezpieczenia społecznego / Teresa Bińczycka-Majewska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065820] (1).
Prawo o spółkach : dostosowanie polskiego prawa o spółkach do prawa europejskiego / Andrzej W. Wiśniewski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065821] (1).
Standaryzacja umów w obrocie gospodarczym : (prawo polskie a prawo europejskie) / Wojciech J. Katner, Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Publisher: Warszawa : P.P. Evan, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065824] (1).
Prawo podatkowe / Hanna Litwińczuk ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-054667] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065825] (1).
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta / Ryszard Szostak ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065829] (1).
Ochrona danych osobowych / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065830] (1).
Problemy samorządu terytorialnego ; Ewidencja ludności / Józef Filipek ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065831] (1).
Status prawny obywateli państw nie będących członkami Unii Europejskiej w obrębie Unii / Władysław Czapliński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065832] (1).
Usługi audiowizualne : (wybrane zagadnienia jednolitego rynku) : analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych / red. nauk. Eugeniusz Piontek. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065762] (1).
Przekwalifikowanie / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065817] (1).
Prawo pracy Unii Europejskiej, czyli co czeka pracodawców i pracowników / [tekst Katarzyna Smoter i Wojciech Romański ; oprac. Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE]. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065647] (1).
Oznaczenie CE warunkiem eksportu wyrobów przemysłowych do Unii Europejskiej / [tekst Anna Hutyra]. Edition: Wyd. 3. uaktual., grudzień 2000.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065645] (1).
Ogólne bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt wadliwy / [tekst Adam Łazowski ; opracowanie Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE]. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065643] (1).
Podstawowe akty prawne UE dotyczące WPR. [Cz.3], Rynek mięsa, rynek cukru, rynek zbóż / [red. Sławomir Nosowicz] ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Publisher: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000. Other title: Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej dotyczące WPR..Availability: Copies available for reference: [CZ 349.42] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 2, Konsekwencje prawne dla gospodarki morskiej / praca pod red. Rajmunda Rybińskiego ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wspólnoty Europejskie : wybrane problemy prawne. Cz. 1 / pod red. Jana Kolasy. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039390] (1).
Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego / wybór i oprac. Andrzej Marian Świątkowski, Halina Wierzbińska. Publisher: Kraków : Musica Iagellonica, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047467] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : aspekty prawne i negocjacyjne / [aut. publ. Cezary Herma et al.]. Publisher: Warszawa : UKIE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-100738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / Danny Pieters ; współpr. John Schell, Josee van Rooij, Gijsbert Vonk. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Introduction into the social security law of the member states of the European Community.Availability: Copies available for loan: [M-098670] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039316] (1).
Prawo finansowe Unii Europejskiej / Bogdan Rutkowski ; [Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Warszawska Szkoła Biznesu]. Publisher: Nowy Sącz : WSB, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-086917] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym / Cezary Mik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 1999.Publisher: Toruń : "Dom Organizatora" TNOiK, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-019265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Obywatelstwo Unii Europejskiej / Barbara Mielnik. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-112547] (1).
Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego / praca pod red. Ewy Miklaszewskiej ; [aut. ref.: Małgorzata Bednarczyk et al.]. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089595] (1).

Powered by Koha