Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rzymskie prawo prywatne. 1, Prawo materialne / Wiesław Litewski. Publisher: Kraków : UJ, 1988. Other title: Prawo materialne.Availability: Copies available for hold on place: [M-021768] (1).
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk ; zaktualizował Jan Kodrębski. Edition: Wyd. 5 zm., (2 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047909] (1).
Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka. Edition: 3 wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-001815] (7).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-001820] (1).
  Checked out (1).
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk ; zaktualizował Jan Kodrębski. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053462] (3).
Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł / Władysław Rozwadowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Ars Boni et Aequi, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-001817] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089427] (1).
Prawo rzymskie : repetytorium / Michał Araszkiewicz [et al.] ; pod red. Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-060877] (2).
Rzymskie prawo prywatne / Wiesław Litewski. Edition: Wyd. 5 popr.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-078932] (1).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Wacław Osuchowski ; pod red. Wiesława Litewskiego i Janusza Sondla. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-089431] (1).
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-046651] (2).
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-075828] (1).
Rzymskie prawo prywatne / Wiesław Litewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-009923] (1).
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk ; zaktualizował Jan Kodrębski. Edition: Wyd. 5 zm., (11 dodr.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059368] (14).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie : praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu / Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053387] (9).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie : zestaw ćwiczeń dla studentów prawa / Michał Araszkiewicz [et al.] ; red. nauk. Paulina Święcicka - Wystrychowska, Michał Araszkiewicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-110795] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038926] (9).
  Checked out (1).
Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka. Edition: 4. wyd. popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046931] (8).
Rzymskie prawo prywatne : kompendium / Antoni Dębiński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-048651] (1).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu : [podręcznik] / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-107232] (2).
Prawo rzymskie : u podstaw prawa prywatnego / Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056566] (3).
Łacińska terminologia prawnicza / red. nauk. Jerzy Zajadło ; [aut.] Nicholas Cieslewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-105004] (2).
Prawo rzymskie / red. nauk. Paulina Święcicka-Wystrychowska ; [aut.] Michał Araszkiewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-060803] (5).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (1).
Prawo rzymskie publiczne / Antonii Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Publiczne prawo rzymskie : skrypt wraz z wyborem źródeł / Jan Zabłocki, Anna Tarwacka. Publisher: Warszawa : Liber, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Rzymskie prawo publiczne / pod red. Bronisława Sitka i Piotra Krajewskiego. Edition: Dodr.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Zarys rzymskiego prawa prywatnego / Wacław Osuchowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-082719] (1).
Prawo rzymskie : [tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze z komentarzem, dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego] / Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkPrawo, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083889] (1).
The law of obligations : Roman foundations of the civilian tradition / Reinhard Zimmermann. Publisher: Oxford : Oxford University Press, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-107600] (1).

Powered by Koha