Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dokumentacja zatrudnienia w firmie : zasady prowadzenia akt osobowych, wzory dokumentów i ewidencji : (na podstawie przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych / Andrzej Roza-Michalski. Edition: Wyd. 5 poszerz.Publisher: Skierniewice : Framax, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023075] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037811] (1).
Poradnik pracodawcy i kadrowca : aktualne przepisy prawa pracy, wzory dokumentacji i ewidencji / Emilian Górecki. Publisher: Łódź : InterFart, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-023094] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072262] (1).
Umowa o pracę ; Umowa o dzieło ; Umowa zlecenia / Małgorzata Gersdorf. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-037830] (1).
ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Edition: Wyd. 14, stan prawny na dzień 1.02.2003.Publisher: Łódź : Wydaw. MARCUS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-061684] (1).
Prawo pracy materialne : wzory pism z prawa materialnego z objaśnieniami i dyskietką / Stanisław Piwnik. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-037822] (1).
Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza / Agata Żuradzka, Aleksander Stuglik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Edition: Wyd. 16, stan prawny na dzień 1.02.2005.Publisher: Łódź : Wydaw. MARCUS, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-029966] (1).
Prawo pracy procesowe : 160 wzorów pism procesowych z objaśnieniami / Anna Portalska-Brzózka, Roman Portalski. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079849] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wzorcowy regulamin pracy : wprowadzenie do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2003 r.: wzór regulaminu, wybór orzecznictwa / Grzegorz Orłowski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-041451] (1).
Prawo pracy : 195 wzorów pism z objaśnieniami / Anna Portalska-Brzózka, Roman Portalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-100889] (1).
Prawo pracy materialne : wzory pism z prawa materialnego z objaśnieniami i CD / Stanisław Piwnik. Edition: Wyd. 2, [stan prawny - wrzesień 2008 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Regulaminy i procedury w zakładzie pracy / pod red. Ewy Drzewieckiej ; [aut. Przemysław Ciszek et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny: maj 2009.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wzory pism z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / Teresa Romer, Dominik Wajda. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wzory regulaminów umów i pism z objaśnieniami stosowanych na podstawie Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych / Roman Portalski. Publisher: Warszawa : ABC, cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-056200] (1).
Wzory umów, pism i regulaminów z zakresu prawa pracy : z objaśnieniami i orzecznictwem / Anna Kosut, Wiesław Perdeus. Publisher: Bielsko-Biała : PPU "Park", [2001]. Availability: Copies available for hold on place: [M-086962] (1).
ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Edition: Wyd. 17, stan prawny na dzień 1.02.2006.Publisher: Łódź : Wydawnictwo MARCUS, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy / Janusz Żołyński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowne podstawy zatrudnienia / Piotr Prusinowski ; red. nauk. Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094914] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych : (dotyczące stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i spraw socjalnych, przedsiębiorstw państwowych i samorządu załogi oraz związków zawodowych) / Andrzej Świątkowski. Edition: Stan prawny na dzień 15 listopada 1991 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-091230] (1).
Wzory regulaminów, umów i pism z objaśnieniami : stosowanych na podstawie Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych / Roman Portalski. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-092981] (1).
Wybrane pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami / Marcin Wojewódka (red.) ; [poszczególne nr wzorów oprac.] Alicja Dobrenko [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych : wzory i komentarze / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk ; [autorzy] Paweł Cegiełko, Żaneta Grygiel-Kaleta, Joanna Kosiniak, Ewelina Kumor-Jezierska, Andżelika Leja, Mariusz Lekston, Marzena Łabędź, Agnieszka Posłuszny, Bogusław Przywora. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników / [redakcja] Walczak, Wojewódka ; autorzy M. Chakowski, P. Ciszek, A. Dobrenko, A. Fulara-Jaroszyńska, M Goroszkiewicz, M. Jaroszewska, I. Jaroszewska-Ignatowska, R. Jaroszyński, A. Kamińska-Pietnoczko, K. Kowalska, G. Larek, P. Lewandowski, J. Łuczak, M. Nałęcz, G. Orłowski, M. Orłowska-Legut, A. Patulski, E. Staszewska, K. Stefański, M. Sybilska-Bonicka, A. Telec, G. Trejgel, K. Walczak, P. Wąż, A. Wijkowska, M. Wojewódka, P. Wojciechowski, I. Zawacka. Edition: Stan prawny na 1.9.2015 r. z uwaględnieniem zmian wchodzących w życie w 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha