Your search returned 801 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
O prawach człowieka w podwójną rocznicę Paktów : Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej / pod red. Tadeusza Jasudowicza i Cezarego Mika. Publisher: Toruń : TNOiK, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-038836] (4).
  Copies available for hold on place: [M-086916] (1).
Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / opracowanie i przekład: Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-021696] (18).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych : prawo przeciwwojenne : zbiór dokumentów / wyboru dokonał oraz opatrzył wstępem i przypisami Marian Flemming ; Biblioteka ośrodka upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Publisher: Warszawa : Artekon, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-109780] (1).
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów / Marian Banach, Kazimierz Lankosz, Zofia Szafrańska ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-013495] (2).
Flüchtlingsbewegungen und das Recht auf Asyl : eine Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 3. und 4. Juni 1992 in Halle / Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Arbeits- und Sozialforschung. Publisher: Bonn : Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Arbeits- und Sozialforschung, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004790] (1).
Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych : model badawczy / Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065942] (1).
Głowne problemy prawne normalizacji stosunków PRL - RFN : materiały z konferencji naukowej 26-27.II.1979 r. Warszawa - Popowo / [pod red. Jana Barcza et al.] ; Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-012159] (1).
Staatsrecht 3 : Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht / Michael Schweitzer. Publisher: Heidelberg : C.F.Müller Juristischer Verlag, 1990. Availability: Copies available for loan: [MA-002705] (1).
Prawne problemy eksportu budownictwa / Jędrzej Słoniński. Publisher: Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012610] (1).
Dziedziczenie testamentowe w prawie prywatnym międzynarodowym : ustawowe i konwencyjne unormowanie problematyki formy / Andrzej Mączyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976. Other title: De forma testamenti secundum ius privatum usui inter nationes destinatum.Availability: Copies available for loan: [M-012029] (1).
Staatliche Kontinuität unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage Deutschlands / hrsg. von Boris Meissner und Gottfried Zieger. Publisher: Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003403] (1).
Pojęcie i charakter prawny umowy kooperacji przemysłowej w międzynarodowym obrocie gospodarczym = De notione et natura iuridica pacti cooperationis industrialis in re oeconomica internationali obvii / Andrzej Szumański. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1991. Other title: De notione et natura iuridica pacti cooperationis industrialis in re oeconomica internationali obvii.Availability: Copies available for loan: [M-012444] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051471] (1).
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1, Handel miedzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-084032] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Prawa dziecka we współczesnej praktyce życia społecznego / Teresa Ewa Olearczyk ; Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii. Publisher: Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej szkoły Języków Obcych i Ekonomii EDUCATOR, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-100551] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Granice władzy - wybrane problemy praw i wolności człowieka / Bogusława Bednarczyk ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-047324] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 342.7] (1).
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko / [materiały zebr. Kazimierz Lankosz ; bibliogr. zest. Marian Banach] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012294] (1).
Souveränität und Solidarität : ein Beitrag zur völkerrechtlichen Wertlehre / Ernst Sauer. Publisher: Göttingen : "Musterschmidt" - Wissenchaftliche Verlag, 1954. Availability: Copies available for loan: [MA-002290] (1).
Deutsch-amerikanische Erbfälle : die Bedeutung der Qualifikation und der Angleichung, der Anpassung und der Umdeutung bei ihrer rechtlichen Behandlung / von Karl Firsching. Publisher: München ; Berlin : C. H. Beck'sche Veralgsbuchhandlung, 1965. Availability: Copies available for loan: [MA-002294] (1).
Festschrift für Martin Wolff : Beiträge zum Zivilrecht und internationalen Privatrecht / hrsg. von Ernst von Caemmerer [et al.]. Publisher: Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1952. Availability: Copies available for loan: [MA-002314] (1).
Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie / Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Oficyna Prawnicza "Muza", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054680] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039305] (1).
Prawo międzynarodowe / Malcolm N. Shaw ; z ang. przeł. Juliusz J. Gojło [et al.] ; wstępem opatrzył Stefan Sawicki ; [red. nauk. ed. pol. Stefan Sawicki]. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047017] (3).
Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / [oprac.] Jan Staszków. Publisher: Kraków : [s.n.], 1998 (Kraków : Poligraf 90). Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Das Internationale Privatrecht in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs / von Dierk Müller-Gindullis. Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter ; Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1971. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004133] (1).
Völkerrecht : ein Studienbuch / Eberhard Menzel, Knut Ipsen. Edition: 2., völlig neubearb. Auflage.Publisher: München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004957] (1).
Der Einfluss Dumoulins auf die Entwicklung des Kollisionsrechts / Franz Gamillscheg. Publisher: Berlin : Walter de Gruyter, 1955. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003874] (1).
Die geheimen Materialien zur Kodifikation des deutschen internationalen Privatrechts 1881-1896 / bearb. von Oskar Hartwieg und Friedrich Korkisch. Publisher: Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004228] (1).
Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts / Paul Heinrich Neuhaus. Publisher: Berlin : Walter de Gruyter & C. ; Tübingen : J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1962. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004409] (1).
Einführung in das internationale Privatrecht : einschließlich der Grundzüge des internationalen Verfahrensrechts / von Karl Firsching. Publisher: München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004615] (1).
Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht : 1972 / veröffentlicht im Auftrage des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Redaktion Hilmar Krüger. Publisher: Tübingen : J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004908] (1).
Völkerrechtliche Sicherungen der wirtschaftlichen Verkehrsfreiheit in Friedenszeiten / von Bernhard Harms. Publisher: Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1918. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000436] (1).

Powered by Koha