Your search returned 145 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dziedziczenie testamentowe w prawie prywatnym międzynarodowym : ustawowe i konwencyjne unormowanie problematyki formy / Andrzej Mączyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976. Other title: De forma testamenti secundum ius privatum usui inter nationes destinatum.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1, Handel miedzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-084032] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Deutsch-amerikanische Erbfälle : die Bedeutung der Qualifikation und der Angleichung, der Anpassung und der Umdeutung bei ihrer rechtlichen Behandlung / von Karl Firsching. Publisher: München ; Berlin : C. H. Beck'sche Veralgsbuchhandlung, 1965. Availability: Copies available for loan: [MA-002294] (1).
Festschrift für Martin Wolff : Beiträge zum Zivilrecht und internationalen Privatrecht / hrsg. von Ernst von Caemmerer [et al.]. Publisher: Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1952. Availability: Copies available for loan: [MA-002314] (1).
Das Internationale Privatrecht in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs / von Dierk Müller-Gindullis. Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter ; Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1971. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004133] (1).
Der Einfluss Dumoulins auf die Entwicklung des Kollisionsrechts / Franz Gamillscheg. Publisher: Berlin : Walter de Gruyter, 1955. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003874] (1).
Die geheimen Materialien zur Kodifikation des deutschen internationalen Privatrechts 1881-1896 / bearb. von Oskar Hartwieg und Friedrich Korkisch. Publisher: Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004228] (1).
Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts / Paul Heinrich Neuhaus. Publisher: Berlin : Walter de Gruyter & C. ; Tübingen : J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1962. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004409] (1).
Einführung in das internationale Privatrecht : einschließlich der Grundzüge des internationalen Verfahrensrechts / von Karl Firsching. Publisher: München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004615] (1).
Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht : 1972 / veröffentlicht im Auftrage des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Redaktion Hilmar Krüger. Publisher: Tübingen : J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004908] (1).
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044994] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy : Ustawa o własności lokali ; Ustawa o najmie lokali mieszkalnych ; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ; Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ; Prawo prywatne międzynarodowe ; Przepisy wykonawcze ; Skorowidz / opracował Dariusz Salamończyk. Edition: Wydanie II. Stan prawny: 1 stycznia 1998 r.Publisher: Bielsko-Biała : Park, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-021671] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe / [red. Irena Rezlerowa]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 10 maja 1976 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-007812] (2).
  Copies available for hold on place: [M-020520] (1).
Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu [WTO] / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-086970] (1).
Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Ustawa o własności lokali ; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ; Prawo prywatne międzynarodowe ; Przepisy wykonawcze / Sylwester Wójcik, Andrzej Mączyński, Kazimierz Zawada. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 1996 r.Publisher: [Bielsko-Biała] : Park, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-038873] (1).
Materiały do nauki prawa międzynarodowego prywatnego / opracowali: Andrzej Mączyński i Józef Skąpski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-013503] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012270] (1).
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego : standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce / Tadeusz Fuks. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049840] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112497] (1).
Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym : studium prawnoporównawcze / Andrzej Szumański. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039391] (1).
Międzynarodowe prawo prywatne / Witalis Ludwiczak. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-070815] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008676] (1).
Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym / Marcin Czepelak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-021500] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 347.6] (1).
Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. Edition: Wyd. 7 uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-074094] (1).
Międzynarodowe postępowanie cywilne / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny, literaturę i publikowane orzecznictwo uwzględniono na koniec maja 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Edition: Stan prawny na 24 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-030531] (1).
Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych : przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje o wzajemności, wykazy sądów zagranicznych, placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz innych / Jan Ciszewski. Edition: Wyd. 4 zm., wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080360] (1).
Międzynarodowe prawo rodzinne / Mieczysław Sośniak, Bronisław Walaszek, Eustachy Wierzbowski ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-070020] (1).
Zarys prawa międzynarodowego prywatnego / Bronisław Walaszek, Mieczysław Sośniak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-015414] (1).
Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. Edition: Wyd. 9 uaktual., stan prawny na 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047243] (5).
Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe / [zbiór oprac. Irena Rezlerowa]. Edition: Wyd. 6, stan prawny na dzień 10 grudnia 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-040546] (1).
  Copies available for hold on place: [M-017931] (1).
Prawo jednolite w międzynarodowym obrocie gospodarczym : problemy stosowania / Jerzy Jakubowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-017920] (2).
  Copies available for hold on place: [M-017921] (1).
Zarys prawa międzynarodowego prywatnego / Bronisław Walaszek, Mieczysław Sośniak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-022497] (1).

Powered by Koha