Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie / Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Oficyna Prawnicza "Muza", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054680] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039305] (1).
Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej / Leszek Garlicki [et al.] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039297] (1).
Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym : materiały Seminarium UniDem zorganizowanego w Warszawie, w dniach 19-21 maja 1993 r. przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN finansowanego w ramach Programu PHARE Wspólnot Europejskich / Komisja Europejska "Demokracja przez Prawo". Publisher: Poznań : Fundacja "Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039409] (1).
Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego / Roman Kwiecień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-059061] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109935] (1).
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-104741] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Evropa : žurnal Pol'skogo Instituta Meždunarodnyh Del. Publisher: Warszawa : PISM, 2001-2009. Other title: Europa : czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.Availability: Copies available for hold on place: [CA-196] (4).
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne / pod red. Krzysztofa Wójtowicza ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Other title: Otwarcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-109944] (1).
Międzynarodowe stosunki prawne Polski / Stefan Odrowąż-Wysocki. Edition: [Stan prawny 15 sierpnia 1938 r.].Publisher: Kraków ; Warszawa : Księgarnia Powszechna, 1939. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000092] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zbiorowe prawo pracy : aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego / Krzysztof Walczak. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej, Warszawa, 21-22 października 2005 roku / red. nauk. Mirosław Granat ; [tł. z jęz. fr. i na jęz. fr. Beata Płonka]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Other title: Application du droit international et communautaire dans l'ordre juridique interne en France et en Pologne : les matériaux de la conférence scientifique polono-française, Varsovie, les 21-22 octobre 2005 | Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.Availability: Copies available for hold on place: [M-109797] (1).
Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla ; [autorzy: Adam Bodnar et al.]. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : kierunki przeobrażeń i zmian / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
  Checked out (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich / Joanna Lemańska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego : perspektywa polska / Brygida Kuźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-104749] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109773] (1).
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich / Marek Szubiakowski. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych / redakcja naukowa Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Status cudzoziemca w Polsce....Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej / Bartosz Liżewski. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-106377] (1).
Prawo Wobec Wyzwań Współczesności / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; pod red. Pawła Wilińskiego. Publisher: Poznań : Biuro Usługowo-Handlowe "PRINTER", 2004-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1404] (8).

Powered by Koha