Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta / Ryszard Szostak ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065829] (1).
Polityka konsumencka w Polsce jako niezbędny warunek dostosowań do Wspólnot Europejskich / Jerzy Niepokulczycki, Władysława Zborowska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044944] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065929] (1).
Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich / Ewa Łętowska, Czesława Żuławska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-012013] (1).
Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta / pod red. Cezarego Banasińskiego ; aut. oprac. są: Cezary Banasiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041354] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Poradnik konsumenta : [rękojmia za wady fizyczne, gwarancja jakości, odpowiedzialność za produkt, ochrona konsumenta] / Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1997 r.Publisher: Kraków : Wydaw. "Aranea", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-016370] (3).
  Copies available for hold on place: [M-016371] (1).
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej / Robert Stefanicki. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim / Marlena Pecyna. Edition: Stan prawny na 16 grudnia 2002 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041313] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi i Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 22-23 kwietnia 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Marcin Fryźlewicz ; [tł. Ewa Miszczak]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń / [red. Ewa Czerwińska, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-000526] (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Konrad Kohutek, Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wollters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060860] (4).
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-051466] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108125] (1).
Prawa konsumenta / Karolina Rokita. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Przemysław Mikłaszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wybór przepisów z zakresu prawa konsumenckiego / Ewa Nowińska, Michał du Vall ; Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Edition: Stan prawny na dzień 1 listopada 2000.Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-064710] (4).
  Copies available for hold on place: [M-076897] (1).
Klauzule abuzywne - zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) : [ekspertyza] / Maciej Skory ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-063566] (1).
Ochrona interesów konsumenta w orzecznictwie antymonopolowym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Rokickiej. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. Other title: Ochrona interesów konsumentów w orzecznictwie antymonopolowym.Availability: Copies available for loan: [M-064650] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064649] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad : (wersja polsko-angielska) / pod red. Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Jerzy Baehr [et al.] ; red.: Aleksander Stawicki, Edward Stawicki. Edition: Stan prawny na 31 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-103103] (1).
  Checked out (1).
Testy na aplikacje 2011 : aplikacja adwokacko-radcowska, aplikacja komornicza, aplikacja notarialna, aplikacja ogólna. Cz. 2 / aut. Benedykt Baliga [et al.] ; red. merytoryczna Benedykt Baliga [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090245] (1).
Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. Edition: [Stan prawny na maj 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080450] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów / Karolina Włodarska-Dziurzyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080802] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej : komentarz / red. Julian Jezioro ; aut. Wojciech Dubis [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080566] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha