Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Konrad Kohutek, Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wollters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060860] (4).
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-051466] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108125] (1).
Prawa konsumenta / Karolina Rokita. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad : (wersja polsko-angielska) / pod red. Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. Edition: [Stan prawny na maj 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080450] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów / Karolina Włodarska-Dziurzyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080802] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt [et al.] ; aut. Dariusz Aziewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Konrad Kohutek, Małgorzata Sieradzka. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Wollters Kluwer Polska, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o prawach konsumenta : komentarz / redakcja naukowa Monika Namysłowska, Dominik Lubasz ; [autorzy] Izabela Barańczyk, Szymon Byczko, Witold Chomiczewski, Jakub Janeta, Przemysław Katner, Dominik Lubasz, Wiktor P. Matysiak, Izabela Mycko-Katner, Monika Namysłowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 28 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer S.A., 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz / redaktorzy naukowi Monika Namysłowska, Anna Piszcz ; autorzy Maciej Bernatt, Krzysztof Jaroszyński, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Król-Bogomilska, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Monika Namysłowska, Stanisław Piątek, Anna Piszcz, Marek Sachajko, Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile : praca zbiorowa uczestników spotkań studyjnych w ramach projektu: Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept : summary of study meetings organized under the project: Scientific and educational potential of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in the service of legal protection of the consumer / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. Publisher: Wrocław : Gaskor : Uniwersytet Wrocławski, 2011. Other title: Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sposób realizacji zadań w zakresie ochrony praw konsumenta przez jednostki samorządu terytorialnego / Magdalena Zmełty. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Reklama porównawcza i dostosowanie polskich regulacji prawnych do dyrektywy Nr 97/55/WE / Małgorzata Sieradzka. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Problem sankcji za uchybienie przedkontraktowym obowiązkom informacyjnym w umowach konsumenckich w prawie polskim na tle ostatnich tendencji w prawie unijnym / Ewa Wójtowicz. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec deweloperów a ochrona praw nabywcy / Ewa Całus. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Wpływ przepisów ustawy o prawach konsumenta na obowiązki informacyjne dewelopera związane z zawarciem umowy deweloperskiej z konsumentem / Marek Leśniak. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Nowe regulacje w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi w Polsce zawarte w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. / Piotr Płaksej. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
System organizacyjno-instytucjonalny ochrony konsumenta / Maciej Komar. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym / redakcja naukowa Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej : studium ekonomii prawa / Marzena Czarnecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo konsumenckie : komentarz / redaktor Konrad Osajda ; autorzy: Jacek Dybiński, Marta Gadomska-Gołąb, Mateusz Grochowski, Aleksander Jakubowski, Sebastian Kostecki, Katarzyna Królikowska, Katarzyna Kryla-Cudna, Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Joanna Luzak, Przemysław Mikłaszewicz, Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Krzysztof Pacuła, Mateusz Pilich, Łukasz Przyborowski, Dominika Rogoń, Aneta Wiewiórowska-Domagalska. Edition: Stan prawny: marzec 2019.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / redakcja Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro ; autorzy Dorota Ambrożuk, Amalia Chiara Di Landro, Marzena Czarnecka, Rocío Diéguez Oliva, Tomasz Długosz, Daniel Dąbrowski, Martyna Fusy, Jerzy Gospodarek, Suzana Kraljić, Piotr Kukuryk, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Nowak-Gruca, Katarzyna Nowak, Paweł Nowak, Francisco Oliva Blázquez , Magdalena Paleczna, Markéta Selucká, Iwona Szymczak, Petra Weingerl, Ewa Wójtowicz, Natalia Zych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Consumer protection law in Poland from the perspective of EU law / edited by Beata Pachuca-Smulska ; authors Beata Pachuca-Smulska, Wioletta Baranowska-Zając, Anna Franusz, Katarzyna Frączak, Agnieszka Jabłonowska, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Ewa Lewandowska, Sylwia Łazarewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Michał Mariański, Irena Ozimek, Anna Piszcz, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Julita Szlachciuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów / Marek Stefaniuk. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Skargi do Rady Reklamy (2007-2008) jako przejaw demokracji konsumentów w Polsce / Anna Gruhn. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2000-2018Other title: Complaints (2007-2008) to Polish Board of Advertising (Rada Reklamy) as an expression of consumer democracy.

Powered by Koha