Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego : materiały konferencji, Gdańsk, 7-9 marca 1997 r / pod red. Kazimierza Działochy i Andrzeja Pułło. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-079545] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039419] (1).
Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013524] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
The national constitutions and European integration : Polish-Norwegian Seminar, Warsaw, 24-26 November 1994 / ed. by Ewa Popławska. Publisher: Warszawa : Scholar, 1995. Availability: Copies available for loan: [MA-000962] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : materiały z Polsko-Szwajcarskiego Sympozjum z 26-27 października 2000 r. / red. nauk.: Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
"Mała konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP / pod red. Kazimierza Działochy i Artura Preisnera. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039418] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Ten years of the democratic constitutionalism in Central and Eastern Europe / ed. by Kazimierz Działocha, Ryszard Mojak, Krzysztof Wójtowicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo "Morpol", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-011800] (1).
Constitution-making process / ed. by Mirosław Wyrzykowski ; Institute of Public Affairs. Center for Constitutionalism and Legal Culture. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-081569] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011816] (1).
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 / red. Mirosław Granat ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039298] (1).
Konstytucja RP : oczekiwania i nadzieje : materiały z konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996 r. : pod patronatem marszałka sejmu RP Józefa Zycha / pod red. nauk. Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-013467] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy Kornaś ; przy współpr. Mariana Banacha]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-015134] (1).
Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej konstytucji : materiały naukowe XXXVIII Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, Jamrozowa Polana 7-8 VI 1996 r. / pod red. Krzysztofa Wójtowicza. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-015169] (1).
Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Kraków 16-18.06.1988 : (materiały z konferencji naukowej) / Uniwersytet Jagielloński. Katedra Postępowania Karnego i Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Zakład Wydawnictw i Usług Prawniczych "Jurysta", 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-015199] (1).
Konstytucja w służbie demokracji : 10-12 marca 1995, Kraków / [org. konf. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Fundacja ; red. tekstów Ewa Dąbrowska et al. ; tł. Marta Dąbrowska et al.]. Publisher: Kraków : Ad laborem, 1995. Other title: Constitution in service of democracy.Availability: Copies available for loan: [M-098296] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015193] (1).
Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego i finansów publicznych : materiały XXXVII Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Białowieża, 8-10 czerwca 1995 roku) / oprac. i red. naukowa Grzegorz Kryszeń i Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Białystok : Temida 2, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-015213] (1).
Die Zukunft Europas - Kultur und Verfassung des Kontinents : Vorträge, Debatten und Dokumente der internationalen Konferenz in Rom, 17.-19. Oktober 1990 : eine Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung / [Red.: Ulrike Osthus-Schröder]. Publisher: Gütersloh : Verlag Bertelsmann Stiftung, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-028313] (1).
Constitutionalism in East Central Europe : discussions in Warsaw, Budapest, Prague, Bratislava / ed. by Irena Grudzińska-Gross, transcripts prepared with collab. of Paula Sawicka [et al.]. Publisher: Bratislava : Czecho-Slovak Committee of the European Cultural Foundation, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030297] (1).
Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Other title: Konstytucja dla Europy - przyszły fundament UE.Availability: Copies available for loan: [M-055346] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109838] (1).
Polska w Unii Europejskiej : XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r. / pod red. Marii Kruk i Jana Wawrzyniaka. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-063324] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109942] (1).
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa / Waldemar Hummer, Walter Obwexer (Hrsg.). Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-044306] (1).
  Copies available for hold on place: [M-044561] (1).
Europäische Verfassungsordnung / Dieter H. Scheuing (Hrsg.). Publisher: Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-044336] (1).
Konstitucija, nacionalnė teisė ir europos teisė = Konstytucja, prawo krajowe a prawo europejskie / [red. Rima Mekaitė] ; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Publisher: Vilnius : Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2004. Other title: Konstytucja, prawo krajowe a prawo europejskie.Availability: Copies available for hold on place: [M-075071] (1).
Zmiany konstytucyjne związane z członkostwem w Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Zmiany konstytucyjne związane z członkostwem w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze, w dniach 30-31 stycznia 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Krzysztof Wójtowicz ; [tł."UeL" - Usługi Lingwistyczne]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100615] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086903] (1).
Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku / pod red. Andrzeja Szmyta. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
European constitution and national constitutions / ed. by Zbigniew Maciąg ; [Engl. transl. Anna W. Konieczna]. Publisher: Kraków : Krakow Society for Education - AFM Publishing House : commissioned by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College, 2009. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-067327] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 341.12(4-67)] (1).
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r. / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r. / red. nauk. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha