Your search returned 72 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo / Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-109907] (1).
Polskie prawo konstytucyjne / [red. nauk. Wiesław Skrzydło ; aut.: Ewa Gdulewicz et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 września 1998 r.Publisher: Lublin : Wydawnictwo MORPOL, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-000475] (1).
Prawo konstytucyjne / [aut.:] Piotr Czarny [et al.] ; pod red. Piotra Tulei. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-056925] (2).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Sagan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023938] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. Edition: Wyd. 4. [stan prawny na dzień 15 sierpnia 2000 r.].Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-032047] (8).
  Copies available for hold on place: [M-030699] (1).
  Checked out (3).
Prawo konstytucyjne / Zdzisław Jarosz, Sylwester Zawadzki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-008701] (5).
  Copies available for hold on place: [MA-006514] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 5. wyd. rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-082262] (2).
  Copies available for hold on place: [M-030581] (1).
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława Gnela [et al.] ; pod red. Czesławy Żuławskiej ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012100] (1).
Polskie prawo państwowe / Andrzej Burda. Edition: Wyd. 5 uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [MA-006671] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012119] (1).
Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego / Zdzisław Jarosz, Sylwester Zawadzki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-015576] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008682] (1).
Prawo państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / pod red. Janiny Zakrzewskiej ; Stanisław Gebethner [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-070360] (1).
Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej / Jan Galster, Wacław Szyszkowski ; Zbigniew Witkowski (red.). Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" ; Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000445] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zaktual. / pod red. Pawła Sarneckiego.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-031247] (3).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.:] Piotr Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 4 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2002. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-047529] (1).
Prawo konstytucyjne / pod red. Piotra Tulei ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-109952] (1).
Prawo konstytucyjne : repetytorium / Michał Araszkiewicz [et al.] ; pod red. nauk. Marcina Wystrychowskiego. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023106] (21).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo państwowe / Andrzej Burda. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-020540] (3).
  Copies available for hold on place: [M-020430] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 6. wyd. rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-014814] (15).
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego / oprac. Janusz Mordwiłko. Edition: Wyd. 10 (zm.), stan prawny: 1 września 2005.Publisher: Warszawa : "Liber", 2005. Other title: Konstytucja : wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-023058] (15).
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Liber, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-017508] (15).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046579] (3).
Polskie prawo konstytucyjne / [red. nauk. Wiesław Skrzydło ; aut. poszczególnych rozdz. Ewa Gdulewicz et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 6, stan prawny na dzień 1 września 2001 r.Publisher: Lublin : Morpol, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-031245] (1).
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090823] (3).
Prawo konstytucyjne / Michał Araszkiewicz [et al.] ; red. nauk. Alicja Poczatenko, Marcin Wystrychowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079354] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109951] (1).
Prawo konstytucyjne / Piotr Tomke. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-008679] (1).
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. Edition: Wyd. 11, [stan prawny na 1 września 2006 r.].Publisher: Warszawa : Liber, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003514] (1).
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego / oprac. Janusz Mordwiłko. Edition: Wyd. 12 (zmienione), stan prawny: 1 września 2007.Publisher: Warszawa : Liber, 2007. Other title: Konstytucja : wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-051976] (1).
Prawo konstytucyjne / Marian Grzybowski (red.) ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Bożyk et al.]. Publisher: Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092610] (2).
Prawo konstytucyjne : kazusy z rozwiązaniami / red. nauk. Marcin Czapnik, Paulina Hans, Olga Horwath ; [aut. Tomasz Długosz et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-106166] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Podstawy prawa : prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne / Mateusz Droba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).

Powered by Koha