Your search returned 142 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys ustroju państwowego Polski : zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji : praca zbiorowa / pod red. Pawła Sarneckiego ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : nakł. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wybrane zagadnienia ustroju Polski : Siły Zbrojne w Rzeczypospolitej Polskiej / Henryka Mikołajczyk-Bezak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Departament Społeczno-Wychowawczy MON : Nowe Wydaw. Polskie Ypsylon, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038828] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Problemy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa w Małej Konstytucji RP : (uwagi politologiczne) / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Other title: Problemy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa w Małej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-067532] (1).
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława Gnela [et al.] ; pod red. Czesławy Żuławskiej ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012100] (1).
Dyskusje konstytucyjne / Piotr Winczorek. Publisher: Warszawa : "Liber", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000444] (1).
Prezydent w systemie ustrojowym Polski : (1989-1997) / Jerzy Ciapała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Konstytucja PRL po 30 latach obowiązywania w świetle doświadczeń konstytucjonalizmu europejskiego / pod redakcją K. Działochy i A. Patrzałka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Other title: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 30 latach obowiązywania w świetle doświadczeń konstytucjonalizmu europejskiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-011915] (1).
Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-031626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Constitutional essays / ed. by Mirosław Wyrzykowski ; Institute of Public Affairs. Publisher: Warsaw : IPA, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011891] (1).
Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Romuald Szeremietiew. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-073191] (3).
  Copies available for hold on place: [MA-007147] (1).
Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej / Jan Galster, Wacław Szyszkowski ; Zbigniew Witkowski (red.). Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" ; Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000445] (1).
Konstytucja : ustrój, system finansowy państwa : księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl / [kom. red.: Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-043560] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013459] (1).
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Andrzej Bałaban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031603] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej / [red. nauk. Jacek Czajowski, Marian Grzybowski]. Publisher: Kraków : "Abrys", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-013531] (1).
Odpowiedzialność parlamentarna Rządu RP : (votum zaufania, votum nieufności, absolutorium) / Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz . Kancelaria Sejmu. 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-015195] (1).
Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Kraków 16-18.06.1988 : (materiały z konferencji naukowej) / Uniwersytet Jagielloński. Katedra Postępowania Karnego i Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Zakład Wydawnictw i Usług Prawniczych "Jurysta", 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-015199] (1).
Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu : prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Gwiżdżowi / [red. nauk. t. Zdzisław Jarosz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-015211] (1).
Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu / red. nauk. Andrzej Gwiżdż. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-066650] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją / red. nauk. Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-104741] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Projekt Konstytucji : wartości i prawo / opracowanie redakcyjne Lucyna Sobolczyk ; redaktor Sectio G Wiesław Skrzydło. Publisher: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-015141] (1).
Konstytucja europejska w polskiej perspektywie / Sławomir Łukasiewicz. Publisher: Lublin : IEŚW, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076087] (4).
  Copies available for hold on place: [M-097703] (1).
Przegląd Sejmowy / [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CB-120] (29).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / oprac. zespół pod red. nauk. Wiesława Skrzydły ; [aut.:] Mirosław Granat [et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 września 1996.Publisher: Lublin : Wydawnictwo "Marpol", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-071431] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046579] (3).
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. Edition: 3. wyd. zm.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080561] (3).
Parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa / pod red. Zdzisława Jarosza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062627] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha