Your search returned 552 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie prawo karne / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zmiany w prawie karnym : ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. : przypisy i komentarz / Jerzy Bafia. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 1989 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012463] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń / Mieczysław Siewierski [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 maja 1979 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1979. Other title: Komentarz do k.p.w..Availability: Copies available for hold on place: [M-012414] (1).
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym : ważniejsze ustawy szczególne / [akty prawne zebr. i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Wyd. 12., stan prawny na dzień 1 kwietnia 1963 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-012094] (1).
Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz rzeczowy, ważniejsze ustawy dodatkowe / [akty prawne zebrała i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 1971 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1971. Other title: Kodeks karny i ważniejsze ustawy dodatkowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-012186] (1).
Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym : (na przykładzie kodeksu karnego z 1969 r. ) / Ryszard Sarkowicz. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1989. Other title: Causalitas in textu legali quomodo exprimi possit ex codice poenali anno 1969 edito quaeritur.Availability: Copies available for loan: [M-012412] (1).
Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki / Władysław Mącior. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1968. Other title: De criminibus culposis ratione atque usu temporum nostrorum expositis.Availability: Copies available for loan: [M-068540] (1).
Postępowanie przygotowawcze : (węzłowe problemy na tle radzieckiego i polskiego prawa karnego procesowego) : praca zbiorowa / pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa ; wersja polska pod red. Mariana Cieślaka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: De criminalium causarum praeparatione.Availability: Copies available for loan: [M-068613] (1).
Études d'histoire du droit pénal : matériaux de la Conférence International d'Histoire du Droit Consacrée à l'Histoire du Droit Pénal en Europe Centrale tenue à Cracovie le 16, 17 et 18 octobre 1973 / [red. t. Lesław Pauli]. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Other title: Studia quae ad historiam iuris criminalis scpectant.Availability: Copies available for loan: [M-012027] (1).
Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 r. / Irena Kwiatkowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1984. Other title: De legibus poenas sancientibus a. 1649 a russis conscriptis.Availability: Copies available for loan: [M-012418] (1).
Okazanie : studium porównawcze z zakresu kryminalistyki i procesu karnego / Józef Wójcikiewicz. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985. Other title: De homine malefico cognoscendi causa testibus demonstrando.Availability: Copies available for loan: [M-012429] (1).
Humanitarian traditions of the polish criminal procedure : (on the history of the torture abolition and free expression in the polish criminal procedure) / ed. by Stanisław Waltoś. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1983. Other title: Poloni legum iuducuariarum auctores tormentis in iudicio sublatis et facultate libere loquendi concessa quantum humanitatem ostenderint.Availability: Copies available for loan: [M-012253] (1).
Z dziejów prawa karnego Anglii : między renesansem a oświeceniem XVI-XVIII w. / Kazimierz Baran. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Other title: Z dziejów prawa karnego Anglii (XVI-XVIII w.).Availability: Copies available for loan: [M-068495] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095629] (1).
Klimaty bezprawia / Krystyna Daszkiewicz. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-070434] (1).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-027774] (1).
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy / [oprac. merytoryczne Lech Krzyżanowski]. Edition: Wyd. 4, stan prawny: 1 września 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : "Park", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038869] (1).
Kodeks karny skarbowy z komentarzem / Tadeusz Stępień, Krzysztof Stępień. Edition: Stan prawny na dzień 17 października 1999 r.Publisher: Bielsko-Biała : Studio STO, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-081497] (2).
  Copies available for hold on place: [M-030600] (1).
Polskie prawo karne / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-074083] (1).
Das Schuldrecht / Rudolf Schmidt. Publisher: Berlin : Duncker&Humblot, 1953. Availability: Copies available for loan: [MA-002043] (1).
Bürgerliches Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Kohlhammer-Kommentar Band 3: Schuldrecht II (§ 611-853) / begr. von Hs. Th. Soergel, neu hrsg. von W. Siebert. Edition: 10 Aufl..Publisher: Stuttgart ; Berlin ; Köln ; Mainz : W. Kohlhammer Verlag, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [MA-000498] (1).
Lehrbuch des Schuldrechts. Band 2 : Besonderer Teil / Karl Larenz. Edition: 10., völlig neubearb. Auflage.Publisher: München : C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1972. Availability: Copies available for loan: [MA-001686] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-003954] (1).
Grundlagen des Vertrags- und Schuldrechts : Athenäum-Zivilrecht I / Volker Emmerich et al.. Publisher: Frankfurt am Main : Athenäum Verlag GmbH, 1972. Availability: Copies available for loan: [MA-001751] (1).
Fälle und Lösungen nach höchstrichterlichen Entscheidungen / Josef Esser, Eike Schmidt, Johannes Köndgen. Publisher: Tübingen : Verlag C.F.Müller, 1971. Availability: Copies available for loan: [MA-002890] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-002851] (1).
Allgemeines Schuldrecht / Arwed Blomeyer. Edition: 4. Auflage.Publisher: Berlin ; Frankfurt : Verlag Franz Vahlen, 1969. Availability: Copies available for loan: [MA-002289] (1).
Allgemeines Schuldrecht des BGB / Franz Leonhard. Publisher: München : Verlag von Duncker & Humblot, 1929. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000221] (1).
Recht der Schuldverhältnisse Teil 1b / Wilhelm Weber. Edition: Aufage 11.Publisher: Berlin, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [MA-007966] (1).
Recht der Schuldverhältnisse. Teil 5 / Karl Schäfer. Edition: 11. Aufage.Publisher: Berlin : J. Schweitzer Verlag, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [MA-007972] (1).
Recht der Schuldverhältnisse. Teil 4 / Franz Brändl et al.. Edition: Aufage 11.Publisher: Berlin, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [MA-007971] (1).
Historia prawa : prawo karne w świetle źródeł / [wybór] Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049328] (2).
  Copies available for hold on place: [M-003109] (1).
  Checked out (1).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa karna skarbowa oraz Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1994 r.Publisher: Gdańsk : "Info-Trade", 1994. Other title: KK. KPK. KKW. UKS.Availability: Copies available for loan: [M-038882] (1).

Powered by Koha