Your search returned 85 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks karny : krótki komentarz / Igor Andrejew. Edition: Wyd. 4 uzup., wg stanu prawnego na 31.XII.1985 r.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-012092] (3).
Komentarz do kodeksu karnego : część ogólna / Kazimierz Buchała [et al.] ; pod red. Kazimierza Buchały. Edition: Wyd. 2 popr., uzup. i uaktual., stan ustawodawstwa i orzecznictwa na dzień 1 grudnia 1993 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030599] (1).
Kodeks karny : komentarz. [T. 1] / Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup., stan prawny na dzień 15 stycznia 1987 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-091289] (2).
Kodeks karny : komentarz. [T. 2] / Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup., stan prawny na dzień 15 stycznia 1987 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012450] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020789] (1).
Kodeks karny : krótki komentarz / Igor Andrejew. Edition: Wyd. 3 uzup., wg stanu prawnego na 31 III 1981 r.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-020522] (3).
Kodeks karny : krótki komentarz / Igor Andrejew. Edition: Wyd. 2, uzup. według stanu prawnego na 1 I 1978 r.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-015351] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015352] (1).
Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem : aktualne / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-068713] (1).
Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw : komentarz / Zenon Jankowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-009406] (1).
Kodeks karny / Andrzej Marek. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.].Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. Other title: KK - komentarz.Availability: Copies available for hold on place: [M-035126] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k. k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2004 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006907] (6).
  Damaged (1).
Kodeks karny z komentarzem / Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław Wolter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007670] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069702] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 1, Komentarz do artykułów 117-221 / red. Andrzej Wąsek ; aut. Marian Flemming [et al.]. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079245] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do artykułów 222-316 / red. Andrzej Wąsek ; aut. Oktawia Górniok [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-079246] (1).
Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Stanisław Pawela. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 1972 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-029277] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022503] (1).
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach : komentarz / Mieczysław Siewierski. Edition: Wyd. 9, stan prawny na 1 lipca 1964 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-022468] (1).
Kodeks karny : praktyczny komentarz / Magdalena Budyn-Kulik [et al.] ; red. Marek Mozgawa. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2005 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-070282] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000508] (1).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 marca.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050480] (1).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K. / Andrzej Zoll, red. ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049966] (1).
Kodeks karny : praktyczny komentarz / Roman Góral. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Zarząd Oddziału w Warszawie : Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp. z o.o., 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz do art. 1-116 kodeksu karnego / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll ; współpr. aut.: Piotr Kardas [et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr. 3, stan prawny na 1 lutego 1998 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-075026] (1).
Komentarz do ustawy O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary / Marian Filar, Zbigniew Kwaśniewski, Dariusz Kala ; pod red. Mariana Filara. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095633] (1).
Prawo karne materialne : wybrane przepisy części szczególnej : tablice poglądowe / Marek Gałązka, Anna Kalisz. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k. k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 10 października 2007 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055223] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K. / Andrzej Zoll, red. ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Waszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055225] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 117-277 K. K. / Agnieszka Barczak-Oplustil [et al. ; red. Andrzej Zoll]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Waszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055224] (3).
Jak czytać wyroki : kodeks karny / Maciej Czajka. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkEdukacja, 2008. Other title: Kodeks karny.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym / Roman Góral. Publisher: Warszawa : Wydaw. Zrzeszenia Prawników Polskich, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-051866] (1).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy / [oprac. red. Elżbieta Chmielnicka]. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1998 r.Publisher: Warszawa : "Infor", cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-061681] (1).
Kodeks karny / Andrzej Marek. Edition: 5. wyd., stan prawny: 1 marca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102074] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz / Jacek Giezek, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda ; red. Jacek Giezek. Edition: Stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-083972] (1).

Powered by Koha