Your search returned 85 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie prawo karne / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-027774] (1).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 17 października 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze - LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-081926] (4).
Prawo karne / Witold Świda. Edition: Wyd. 4. zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012147] (1).
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława Gnela, Janusz Koczanowski, Czesława Żuławska ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Other title: Prawo administracyjne, karne i ochrona prawna.Availability: Copies available for hold on place: [M-012105] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 9 zm.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-024881] (8).
  Checked out (1).
Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-007679] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068828] (1).
  Checked out (1).
Zasady prawa karnego / Arnold Gubiński. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-069782] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012049] (1).
Prawo karne / Witold Świda. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-007674] (1).
Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-068559] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 4 zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-062520] (2).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-031580] (2).
Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-022480] (1).
Wykład prawa karnego : na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Cz. 1, Część ogólna. Z. 2, Nauka o karze / Kazimierz Buchała, Władysław Wolter ; w oprac. K. Buchały ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : UJ, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-022486] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009950] (1).
Polskie prawo karne : zarys części ogólnej / Tadeusz Bojarski. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-010159] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz ; pod red. Marka Bojarskiego. Edition: Stan prawny na 1 września 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-010162] (5).
Prawo karne Polski Ludowej. 1, Wiadomości ogólne / I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1954. Availability: Copies available for hold on place: [M-015442] (1).
Prawo karne / Andrzej Marek. Edition: 5. wyd. zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-035388] (1).
Zarys wykładu prawa karnego / Aleksander Ratajczak. Publisher: Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : Wydaw. Zrzeszenia Prawników Polskich, Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000481] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 6. zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-019900] (1).
Wykład prawa karnego : na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Cz. 1, Część ogólna. Z. 2, Nauka o karze / Kazimierz Buchała, Władysław Wolter ; w oprac. K. Buchały ; Uniwersytet Jagielloński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : UJ, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-022485] (1).
Prawo karne : część ogólna / Witold Świda. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-022466] (1).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1lipca 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze - LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-074845] (7).
Prawo karne / Lech Gardocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck : PWN, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-031550] (1).
Taktyka wykrywania sprawców pożarów : wybrane zagadnienia / Zdzisław Choroszewski. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawo karne wykonawcze / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055961] (5).
Prawo karne / Andrzej Marek. Edition: 8. wyd. zm. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075538] (2).
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach / Andrzej Marek. Edition: Wyd. 8 zm. i uaktualnione.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046840] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 13 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048411] (3).

Powered by Koha