Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmiany w prawie karnym : ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. : przypisy i komentarz / Jerzy Bafia. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 1989 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012463] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń / Mieczysław Siewierski [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 maja 1979 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1979. Other title: Komentarz do k.p.w..Availability: Copies available for hold on place: [M-012414] (1).
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym : ważniejsze ustawy szczególne / [akty prawne zebr. i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Wyd. 12., stan prawny na dzień 1 kwietnia 1963 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-012094] (1).
Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz rzeczowy, ważniejsze ustawy dodatkowe / [akty prawne zebrała i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 1971 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1971. Other title: Kodeks karny i ważniejsze ustawy dodatkowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-012186] (1).
Postępowanie przygotowawcze : (węzłowe problemy na tle radzieckiego i polskiego prawa karnego procesowego) : praca zbiorowa / pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa ; wersja polska pod red. Mariana Cieślaka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: De criminalium causarum praeparatione.Availability: Copies available for loan: [M-068613] (1).
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy / [oprac. merytoryczne Lech Krzyżanowski]. Edition: Wyd. 4, stan prawny: 1 września 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : "Park", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038869] (1).
Kodeks karny po nowelizacjach z 2001 r. / [oprac. red. Barbara Stachurska-Marcińczak. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze - LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-074130] (1).
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy / oprac.: Stanisław Waltoś, Jacek Rybak, Andrzej Światłowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny z dnia 1 sierpnia 1994 r.Publisher: Bielsko-Biała : "Park", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-038868] (1).
Kodeks karny oraz ważniejsze ustawy dodatkowe / [opracowała Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Wyd. 5 zm. i uaktual., stan prawny na dzień 10 lutego 1987 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012066] (1).
Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw : komentarz / Zenon Jankowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-009406] (1).
Kodeks karny oraz Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego / oprac. Jerzy Szumski. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 1995 r.Publisher: Lublin : Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-009410] (1).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych : ze skorowidzem / [red. Izabela Ratusińska]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.Publisher: [Sopot] : "Lex" ; Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-038952] (20).
  Copies available for hold on place: [M-035125] (1).
Kodeks karny oraz Ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej / [red. Barbara Stachurska-Marcińczak]. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktualnione, stan prawny na dzień 1 lipca 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-031563] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031564] (2).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 4, stan prawny wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne | KK, KPK, KKW, KSKU.Availability: Copies available for hold on place: [M-000507] (1).
Pozakodeksowe przepisy karne / wybór i oprac. Andrzej Tramowski, Włodzimierz Witt. Edition: [Wyd. 4], stan prawny na dzień 1 września 1998 r.Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-075785] (1).
Komentarz do ustawy O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary / Marian Filar, Zbigniew Kwaśniewski, Dariusz Kala ; pod red. Mariana Filara. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095633] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 8. wyd., stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for hold on place: [M-027010] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 7. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for loan: [M-022465] (1).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : ze skorowidzami / [red. prowadzący Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 17, stan prawny na 15 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Other title: Prawo karne - zbiór przepisów.Availability: Copies available for hold on place: [M-108341] (1).
Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-099234] (3).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa Karna Skarbowa oraz Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / [oprac. Sławomir Jaworski]. Edition: Stan prawny 29 VI, 6 VII, 12 VII 1995 r.Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 1995. Other title: KK ; KPK ; KKW ; UKS.Availability: Copies available for hold on place: [M-062922] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz / Jacek Giezek, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda ; red. Jacek Giezek. Edition: Stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-083972] (1).
Kodeks karny wykonawczy z aktami wykonawczymi : ze skorowidzem. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 2 września 1996 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze LEX, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-064684] (1).
Zbrodnie wojenne, przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności : rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego : komentarz / Marian Flemming, Janina Wojciechowska. Edition: Stan prawny: maj 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086854] (1).
Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych : przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje / Jan Ciszewski. Edition: Wyd. 5, wg stanu prawnego na 16 stycznia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-096475] (2).
Kodeks karny postępowania karnego : ustawa o świadku koronnym, kodeks wykroczeń, kodeks karny wykonawczy, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, akty wykonawcze / [oprac. merytoryczne: Ewa Broma-Bąk, Krzysztof Bąk]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-081107] (1).
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy / [oprac. merytoryczne Ewa Broma, Krzysztof Bąk]. Edition: Wyd. 7, stan prawny na dzień 1 września 2005 r.Publisher: Bielsko-Biała : ParkPrawo, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-081106] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek]. Edition: 17 wyd., stan prawny: styczeń 2012 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU oraz inne akty prawne | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny, postępowania karnego / [oprac. merytoryczne: Ewa Broma-Bąk, Krzysztof Bąk]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 luty 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084946] (1).
Kodeks karny postępowania karnego / [oprac. merytoryczne: Ewa Broma-Bąk, Krzysztof Bąk]. Edition: Wyd. 6, stan prawny na dzień 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084955] (1).

Powered by Koha