Your search returned 101 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym : ważniejsze ustawy szczególne / [akty prawne zebr. i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Wyd. 12., stan prawny na dzień 1 kwietnia 1963 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-012094] (1).
Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Kraków 16-18.06.1988 : (materiały z konferencji naukowej) / Uniwersytet Jagielloński. Katedra Postępowania Karnego i Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Zakład Wydawnictw i Usług Prawniczych "Jurysta", 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-015199] (1).
Wykład prawa karnego : na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Cz. 1, Część ogólna. Z. 2, Nauka o karze / Kazimierz Buchała, Władysław Wolter ; w oprac. K. Buchały ; Uniwersytet Jagielloński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : UJ, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-022485] (1).
Prawo karne : część ogólna / Witold Świda. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-022466] (1).
Kodeks karny / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-059567] (1).
Kodeks karny / [oprac. red. Barbara Kubiak, Marian Romanowski]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-000630] (1).
Nowy kodeks postępowania karnego : zagadnienia węzłowe / red. nauk. Edward Skrętowicz ; [aut.:] Tadeusz Bojarski [et al.]. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-000633] (1).
Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego / Dorota Mocarska. Edition: Stan prawny na dzień 31.08.2007.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Jak czytać wyroki : kodeks karny / Maciej Czajka. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkEdukacja, 2008. Other title: Kodeks karny.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Atlas przestępczości w Polsce 4 / Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski ; red. nauk. Andrzej Siemaszko ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Klimaty korupcji / pod red. Andrzeja Kojdera i Andrzeja Sadowskiego. Publisher: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha : Wydawnictwo Naukowe "Semper", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-099234] (3).
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak ; [aut. Tadeusz Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konwencja Europejska a prawo karne / Piotr Hofmański. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-109829] (1).
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Markowi / pod red. Violetty Konarskiej-Wrzosek, Jerzego Lachowskiego, Józefa Wójcikiewicza. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113312] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne / Teresa Dukiet-Nagórska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy / oprac. Krzysztof Janczukowicz ; słowo wstępne Marian Cieślak. Edition: Wyd. 6, stan prawny na dzień 13 stycznia 1995 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze "Lex", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-082266] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064670] (1).
Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego / Przemysław Palka. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2010 r.].Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-083987] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Międzynarodowa konferencja Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego, Warszawa, 7-8 grudnia 2009 r. / [red. Paweł Stosio] ; Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Sprawiedliwości, Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, 2010. Other title: Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbrodnie wojenne, przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności : rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego : komentarz / Marian Flemming, Janina Wojciechowska. Edition: Stan prawny: maj 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086854] (1).
Represyjność polskiego prawa karnego : materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26-29 września 2006 r.) / pod red. Andrzeja J. Szwarca. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103809] (1).
Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej / Jacek Błachut. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym : przepisy karne ustaw bankowych / Piotr Ochman. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia : księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy / pod red. Barbary Stańdo-Kaweckiej, Krzysztofa Krajewskiego ; [komitet red. Piotr Hofmański et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2012 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Other title: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.N., U.O.P.Z., U.O.K..Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konteksty prawa i praw człowieka / pod red. nauk. Zyty Marii Dymińskiej. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-112527] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 342.7] (1).
Nauka o przestępstwie : zasady odpowiedzialności / red. Ryszard Dębski ; aut. Ryszard Dębski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym / red. Jarosław Warylewski ; aut. Magdalena Budyn-Kulik [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-103080] (1).
Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym : analiza dogmatycznoprawna / Dariusz Świecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-103769] (1).

Powered by Koha