Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wspólnotowe prawo gospodarcze / Aleksander Cieśliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102824] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072556] (1).
Działalność gospodarcza : uregulowania prawne / Karol Sobczak. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-069388] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wolność gospodarcza / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. [T. 5], Prawo gospodarcze : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marek Safjan ; przy współpr. Iwony Hykawy ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Prawo gospodarcze.Availability: Copies available for loan: [M-080342] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109872] (1).
Działalność gospodarcza : uregulowania prawne / Karol Sobczak. Edition: Wyd. 2 zaktual i rozszerz., stan prawny na 1 października 2003 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056918] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-102076] (6).
  Copies available for hold on place: [M-034547] (1).
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 2. Stan prawny na 1 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-009454] (3).
  Copies available for hold on place: [M-073267] (1).
Unia Europejska : prawo instytucjonalne i gospodarcze 2007 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Agnieszka Grzelak et al.]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Other title: Unia Europejska 2007.Availability: Copies available for loan: [M-080663] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000496] (1).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych / Michał Bernat. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 3 zm., stan prawny na 1 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047943] (3).
Europäisches Wirtschaftsrecht / von Wolfgang KiIian. Edition: 2. überarb. und erw. Aufl.Publisher: München : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-044263] (1).
Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts / Roger Zäch ; unter Mitarbeit von Reto A. Heizmann. Edition: 2. vollständig überarbeitete Aufl.Publisher: Zürich [etc.] : Schulthess Juristische Medien AG ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-044260] (1).
Europarecht. 2, Das Wirtschaftsrecht im Binnenmarkt / Gert Nicolaysen. Publisher: Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. Other title: Wirtschaftsrecht im Binnenmarkt.Availability: Copies available for hold on place: [M-044259] (1).
Unia Europejska : prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Agnieszka Grzelak et al.]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Other title: Unia Europejska 2008.Availability: Copies available for hold on place: [M-101292] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. Edition: 2. wyd. zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Aleksander Cieśliński. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej : aksjologia / pod red. Artura Nowak- Fara ; aut. Katarzyna Czapracka [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110695] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109839] (1).
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 4 zm., stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084534] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim / pod red. Ewy Kozerskiej, Przemysława Malinowskiego i Tomasza Schefflera ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Uniwersytet Opolski, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-109868] (1).
Zarys prawa Unii Europejskiej. Cz. 2, Prawo gospodarcze / Dominik Lasok. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1998. Other title: Prawo gospodarcze.Availability: Copies available for loan: [M-099037] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083947] (1).
Interes publiczny w prawie gospodarczym / Artur Żurawik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Aspekty prawne dotyczące zasady wolności gospodarczej / Agnieszka Malarewicz. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Mani. Publisher: Kraków : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Jagielloński, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-114253] (1).

Powered by Koha