Your search returned 251 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Aleksander Cieśliński. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086901] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego / praca pod red. Ewy Miklaszewskiej ; [aut. ref.: Małgorzata Bednarczyk et al.]. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089595] (1).
Co czeka przedsiębiorcę po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej - ochrona środowiska / [oprac. Janusz Arszyłowicz]. Publisher: Warszawa : Min. Gospodarki, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087458] (1).
Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej / [tł. z jęz. ang. Katarzyna Paluch]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Other title: European Social Charter - short guide.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Problemy prawa żywnościowego i normalizacji / Stanisław Tyszkiewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044977] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065912] (1).
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091310] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / aut.: Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Other title: Raport : korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | Korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Availability: Copies available for hold on place: [M-037828] (1).
Własność intelektualna : nowe problemy, nowe spojrzenie / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki / Paweł Podrecki. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076833] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095699] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Konkurencja / Jerzy Bieliński [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102808] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. [T. 5], Prawo gospodarcze : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marek Safjan ; przy współpr. Iwony Hykawy ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Prawo gospodarcze.Availability: Copies available for loan: [M-080342] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109872] (1).
Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej / Paweł Czechowski [et al.]. Edition: Wyd. 2. zm. (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-083943] (3).
Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu / [kolegium red. Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-033399] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009075] (1).
Międzynarodowa ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych / Marek Nowicki ; Komitet Helsiński w Polsce. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-070327] (1).
Jak udzielać zamówień publicznych po nowelizacji : informator Urzędu Zamówień Publicznych 2001r. / [red. Marian Lemke, Anita Wichniak-Olczak, Arkadiusz Szyszkowski] ; Urząd Zamówień Publicznych. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-009551] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086925] (1).
Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych : pakiet ustaw ubezpieczeniowych, kodeks cywilny po zmianach / wprow. Katarzyna Przewalska, Marcin Orlicki. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051463] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej / Paweł Czechowski [et al.]. Edition: Wyd. 3 zm., stan prawny na dzień 1 września 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.42] (1).
Finanse / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Europeizacja polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian Sanetra ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wydział Pawa Uniwersytetu w Białymstoku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar" : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046829] (6).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne / Włodzimierz Gromski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095684] (1).
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-104741] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym / Konrad Kohutek. Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego : Zakamycze, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055880] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Monitor Unii Europejskiej / Fundacja Prawo Europejskie. Publisher: Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie, 2004-2011. Availability: Copies available for hold on place: [CA-672] (8).
W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej / kom. red. Henryk Dzwonkowski [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-002384] (1).
  Checked out (1).
Konstytucja europejska w polskiej perspektywie / Sławomir Łukasiewicz. Publisher: Lublin : IEŚW, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076087] (4).
  Copies available for hold on place: [M-097703] (1).
The social charter of the 21st century : colloquy organised by the Secretariat of the Council of Europe, Human Rights Building, 14-16 May 1997. Publisher: Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-020836] (1).

Powered by Koha