Your search returned 87 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Co czeka przedsiębiorcę po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej - ochrona środowiska / [oprac. Janusz Arszyłowicz]. Publisher: Warszawa : Min. Gospodarki, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087458] (1).
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091310] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / aut.: Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Other title: Raport : korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | Korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Availability: Copies available for hold on place: [M-037828] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Konkurencja / Jerzy Bieliński [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102808] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. [T. 5], Prawo gospodarcze : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marek Safjan ; przy współpr. Iwony Hykawy ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Prawo gospodarcze.Availability: Copies available for loan: [M-080342] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109872] (1).
Finanse / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-104741] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Monitor Unii Europejskiej / Fundacja Prawo Europejskie. Publisher: Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie, 2004-2011. Availability: Copies available for hold on place: [CA-672] (8).
Prawo Europejskie w Praktyce / Fundacja Prawo Europejskie. Publisher: Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie, 2004-2019. Availability: Copies available for hold on place: [CB-92] (13).
EPS Europejski Przegląd Sądowy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005-. Other title: EPS.Availability: Copies available for hold on place: [CB-94] (15).
Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy / Leszek Mitrus. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002849] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce / [aut. Jadwiga Berbeka, Krzysztof Berbeka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063479] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098899] (1).
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach? / [oprac. Jakub Kępa et al. ; red. Marzena Kisielewska]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086175] (3).
  Copies available for hold on place: [M-109988] (1).
VAT od 1 maja 2004 r. : praktyczny komentarz do nowej ustawy / Juliusz Kamiński. Publisher: [Warszawa] : Wydaw. Trendy, 2004. Other title: VAT od pierwszego maja 2004 r..Availability: Copies available for loan: [M-032236] (1).
Dostosowanie Prawa Polskiego do Prawa Unii Europejskiej : biuletyn / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001-. Other title: Biuletyn.Availability: Copies available for hold on place: [CA-903] (1).
W kierunku europeizacji prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu = Towards europeanization of private law : essays in honour of professor Jerzy Rajski / red. księgi: Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Katarzyna Michałowska ; [aut. Guido Alpa et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Towards europeanization of private law : essays in honour of professor Jerzy Rajski.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Europa sędziów / pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109826] (1).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego / pod red. Dagmary Kornobis-Romanowskiej ; aut. Dagmara Kornobis-Romanowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046710] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Mariusz Wojtan ; [Centrum im. Willy Brandta]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005500] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich : międzynarodowa konferencja naukowa = The role of the European Union law in the internal legal order of member states : international conference on European law / [red. Marek Wędrychowski]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2004. Other title: Role of the European Union law in the internal legal order of member states : international conference on European law.Availability: Copies available for loan: [M-041351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041350] (1).
Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne / pod red. Krzysztofa Wójtowicza ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Other title: Otwarcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-109944] (1).
Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego związane z prawem Unii Europejskiej = Summaries of selected judgments of the Polish Constitutional Tribunal concerning EU law / [red. Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego ; oprac. tez orzeczeń zamieszczonych w części II i tł. na jęz. ang. Zespół Orzecznictwa i Studiów]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2006. Other title: Summaries of selected judgments of the Polish Constitutional Tribunal concerning EU law.Availability: Copies available for hold on place: [M-075096] (1).
Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej : materiały z seminarium "Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 23-25 czerwca 1997 roku w Łodzi, finansowanego przez Program PHARE/SIERRA / red. nauk. Magdalena Sznajder ; [tł. Joanna Lenica]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100617] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043929] (1).
System podatkowy w Polsce / Robert Wolański. Edition: 2. wyd. , stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha