Your search returned 65 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawy prawa cywilnego : część ogólna / Janusz Gajda, Zdzisław Gawlik ; pod red. Sylwestra Wójcika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-030604] (1).
  Copies available for hold on place: [M-038933] (1).
Prawo cywilne dla ekonomistów / Jan Hołowiński, Lechosław Józefiak, Wojciech Siuda. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-012298] (2).
Zarys części ogólnej prawa cywilnego / Zbigniew Radwański. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-024392] (6).
  Copies available for hold on place: [M-012163] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-074102] (1).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-069386] (1).
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława Gnela [et al.] ; pod red. Czesławy Żuławskiej ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012100] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 6. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-031652] (11).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Stefan Grzybowski. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Warszawa : PWN, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-008754] (3).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Stefan Grzybowski. Edition: [Stan na dzień 31 grudnia 1972 r.]Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-008019] (1).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. Edition: Wyd. 2 zm. (3 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-012052] (1).
Podstawy prawa cywilnego : prawo spadkowe / Sylwester Wójcik. Edition: Stan prawny na 2 kwietnia 2002 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-039309] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 7. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001821] (6).
Kompendium prawa cywilnego : część ogólna i prawo rzeczowe / Aleksander Lipiński. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / Aleksander Kappes [et al.] ; pod red. Wojciecha J. Katnera. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2004 r.].Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004 . Availability: Copies available for loan: [M-050239] (2).
Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego / Zygmunt Konrad Nowakowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-017935] (1).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter. Edition: Wyd. 6 / zaktualizował Jerzy Ignatowicz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-020529] (1).
Prawo cywilne / pod red. Stefana Grzybowskiego ; [poszczególne rozdz. oprac. Stefan Grzybowski et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-020796] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 8. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-010034] (12).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. Edition: Wyd. 2 zm. (4 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049715] (2).
Prawo cywilne : część ogólna : zarys wykładu / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-014798] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter. Edition: [Stan prawny na dzień 31 października 1962 r.].Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. Availability: Copies available for loan: [M-022475] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Seweryn Szer. Edition: [Wyd. 3].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-029289] (1).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter. Edition: [Stan prawny: 31 grudnia 1966]Publisher: Warszawa : PWN, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-029294] (2).
Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów : podręcznik akademicki / Aleksander Kappes [et al.] ; pod red. Wojciecha J. Katnera. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-000490] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: Wyd. 4 zm. i poszerz., stan prawny z połowy 1999 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-031648] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 9. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004660] (6).
Prawo cywilne dla studentów administracji / Zbigniew Szczurek. Edition: 4. wyd., stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055964] (10).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak [et al.]. Edition: [Wyd. 5], stan prawny na dzień 30 maja 2008.Publisher: Lublin : Verba, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049707] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050765] (2).
Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks cywilny / Piotr Bronny. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkPrawo, 2009. Other title: Kodeks cywilny.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha