Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawne problemy eksportu budownictwa / Jędrzej Słoniński. Publisher: Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012610] (1).
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 czerwca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003131] (5).
Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych / Maciej Bielecki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Zawód Architekt : technika, rynek, zarządzanie, prawo : ogólnopolski kwartalnik Krajowej Izby Architektów. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Architektów, 2007-. Other title: Z:A | Z:A Zawód : Architekt.Availability: Copies available for reference: [CB-305] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-305] (11).
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne z hasłami i skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 8, stan prawny na 15 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego : uwarunkowania, bariery, perspektywy / Tomasz Asman et al. ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Charakterystyka energetyczna i audyt budynków : przepisy z wprowadzeniem / wybór i wprowadzenie: Jerzy Dydenko, Katarzyna Nowak. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090694] (17).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami / Karolina Kurtz, Dariusz Gawin. Edition: Wydanie I.Publisher: Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych : akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje / Zbigniew Dzierżewicz, Joanna Smarż. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090716] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Testy na aplikacje 2011 : aplikacja adwokacko-radcowska, aplikacja komornicza, aplikacja notarialna, aplikacja ogólna. Cz. 5 / aut. Wojciech Drobny, Patryk Łukasiak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090248] (1).
Nadzór nad procesem budowlanym / Dominik Sypniewski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego : publiczne prawo rzeczowe / pod red. Iwony Niżnik-Dobosz. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2012. Other title: Publiczne prawo rzeczowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych / Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo zagospodarowania przestrzeni / Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Budowla w podatku od nieruchomości / Wojciech Krok. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090292] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. : szczegółowy komentarz do zmian / Łukasz Bernatowicz, Marcin Nosiński. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler ; [aut.] Tomasz Brzezicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer bisiness, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo budowlane : (z omówieniem i komentarzem) / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 roku.Publisher: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot budynki lub lokale / Marek Szydło. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Legalizacja części obiektu budowlanego : (uwagi na tle art. 48 i 49 Prawa budowlanego) / Kazimierz Bandarzewski. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Legalization of a part of a building : (comments in the light of Articles 48 and 49 of the Construction Law).
Legalność zabudowy w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy / Paweł Daniel. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Legality of a development in proceedings on the definition of planning permission.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2017 r. (II OSK 1753/15) : przepisy przejściowe ustawy - Prawo budowlane a wymóg posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy budowie bez wymaganego pozwolenia : glosa (krytyczna) / Paweł Zaborniak. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Transitional provisions of the Construction Law and the requirement to have the right to use real property for construction purposes for construction without the required permission Ruling of the Supreme Administrative Court of 10 March 2017 (II OSK 1753/15).
Meritum - inwestycje budowlane / redakcja naukowa Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski, Tomasz Filipowicz ; autorzy: Ewa Boguta, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Joanna Filipowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki, Mariusz Nahajewski, Bartłomiej Nowak, Alicja Plucińska-Filipowicz, Mariusz Rypina, Mateusz Stawiarz, Anna Żak-Stobiecka. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Other title: Inwestycje budowlane - Meritum.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany : studium prawno-administracyjne / Piotr Korzeniowski. Edition: Stan prawa i literatury na dzień 30 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2016 r. (II OPS 1/16, LEX ne 2116795) = Gloss to the resolution of the Supreme Administrative Court of 3 November 2016 (II OPS 1/16, LEX ne 2116795) / Sławomir Zwolak. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Gloss to the resolution of the Supreme Administrative Court of 3 November 2016 (II OPS 1/16, LEX ne 2116795).

Powered by Koha