Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
System bankowy w regulacjach polskich i unijnych / Jolanta Gliniecka. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104369] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym / Konrad Kohutek. Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego : Zakamycze, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055880] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Zawieszenie działalności banku : ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku / Konrad Kohutek ; Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Warszawa : Twigger, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101945] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
System prawa finansowego. T. 4, Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego / pod red. Jana Głuchowskiego ; [aut.: Eugenia Fojcik-Mastalska et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Other title: Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego.Availability: Copies available for loan: [M-078231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe / Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj-Cholewa. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe : testy, pytania i odpowiedzi. Cz. 2 / Mariusz Stepaniuk. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Bernard Smykla. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym : przepisy karne ustaw bankowych / Piotr Ochman. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zagrożenia w sektorze bankowym : analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania / pod red. nauk. Piotra Chlebowicza. Publisher: Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne / red. nauk. Wojciech Góralczyk ; [aut.] Małgorzata Burzyńska [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe / Izabela Heropolitańska, Barbara Andrzejuk. Edition: 3 wyd., stan prawny na 30 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Bank jako instytucja zaufania publicznego : gwarancje prawne i instytucjonalne / Emil Radziszewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2013 r. z uwzględnieniem aktów prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Jednostka - zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego [Dokument elektroniczny] : spojrzenie interdyscyplinarne / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000999] (1).
Wybrane zagadnienia egzekucji z rachunku bankowego / Jacek Gołaczyński. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Hipoteka bankowa w praktyce sądów wieczystoksięgowych / Katarzyna Hryćków. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
X Ogólnopolska Konferencja "Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej", Warszawa, 20-21 października 2011 r. / Maria Kaczorowska. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Banki wobec wyzwań europejskich / Agnieszka Grzybowska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Obowiązki banków wobec klientów przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi / Kamil Majewski. Edition: Wydanie I, stan prawny na dzień: 31 grudnia 2018.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-083590] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
  Checked out (1).
Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim / wydawca: Aneta Flisek. Edition: 31. wydanie, stan prawny: 1 października 2019 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, © 2019. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim / wydawca: Aneta Flisek. Edition: 30. wydanie, stan prawny: 5 czerwca 2019 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, © 2019. Availability: Copies available for loan: [M-115292] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.73] (1).

Powered by Koha