Your search returned 120 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim / Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : UJ, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-012405] (1).
Prawo autorskie a postęp techniczny / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Publisher: Kraków : Universitas, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Usługi audiowizualne : (wybrane zagadnienia jednolitego rynku) : analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych / red. nauk. Eugeniusz Piontek. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065762] (1).
Prawo autorskie i wynalazcze / Jan Błeszyński, Michał Staszków. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-027853] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012230] (1).
Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosunkach pracy / Andrzej Chobot. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-012465] (1).
Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 roku / Ewa Ferenc-Szydełko. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076826] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086920] (1).
Własność intelektualna : nowe problemy, nowe spojrzenie / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Problemy prawa autorskiego / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076828] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim / Jan Błeszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-012044] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012045] (1).
Umowa wydawnicza : komentarz - przepisy / Andrzej Wiśniewski. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 października 1979 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-070494] (1).
Dozwolony użytek w prawie autorskim : podstawowe zagadnienia / Joanna Marcinkowska. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055389] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Edition: Wydanie IV, stan prawny na 10 marca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047938] (2).
  Copies available for hold on place: [M-079198] (1).
Prawo autorskie. T. 1, Ustawodawstwo polskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie. T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona praw autorskich : orzecznictwo, plagiat muzyczny, droit moral, konkursy o stworzenie dzieła / Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. Other title: De iuribus auctorum tuendis.Availability: Copies available for hold on place: [M-027862] (1).
Umowy prawa autorskiego oraz zagadnienia ochrony majątkowych praw autorskich : prace z prawa autorskiego / Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Other title: De pactionibus ad auctorum ius pertinentibus deque auctorum mercede tuenda.Availability: Copies available for loan: [M-076850] (2).
  Copies available for hold on place: [M-027861] (1).
Autorstwo dzieła filmowego : studium cywilnoprawne / Maria Poźniak-Niedzielska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-051483] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027851] (1).
Prawo autorskie do dzieła filmowego / Jerzy Serda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-071724] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027849] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 marca 1994 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030963] (1).
Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie / red. Janusz Barta ; autorzy: Janusz Barta [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-039330] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : zarys wykładu / Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka, Marek Mozgawa ; pod red. Marii Poźniak-Niedzielskiej. Edition: Stan prawny na 30 września 2006 r.Publisher: Bydgoszcz [etc.] : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-047062] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Poradnik prawny dla ludzi twórczych : prawo autorskie, prasowe, wynalazcze, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Andrzej Karpowicz. Publisher: Warszawa : ABC, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-035406] (1).
Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie / Jan Błeszyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-101303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074163] (1).
Prawo autorskie / red. Janusz Barta ; aut. Janusz Barta [et al.]. Edition: 2. wyd. (Uwzględnia również przepisy ustawy z 16.03.2007 r.).Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050794] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. prowadzący Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 8, stan prawny: sierpień 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2006. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-025511] (1).
Twórczość pracownicza : prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Lech Jaworski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047360] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, © copyright 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055242] (1).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050771] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim / Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090966] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha