Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Usługi audiowizualne : (wybrane zagadnienia jednolitego rynku) : analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych / red. nauk. Eugeniusz Piontek. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065762] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Edition: Wydanie IV, stan prawny na 10 marca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047938] (2).
  Copies available for hold on place: [M-079198] (1).
Prawo autorskie. T. 1, Ustawodawstwo polskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 marca 1994 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030963] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. prowadzący Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 8, stan prawny: sierpień 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2006. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-025511] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, © copyright 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055242] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek ; wprowadzenie Maciej Nałęcz]. Edition: 10. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-046806] (1).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Janusz Barta [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual. i uzup., stan prawny na dzień 15 marca 2001 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-051438] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 10. wyd., stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-064725] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Autor-wydawca : poradnik prawa autorskiego / Andrzej Karpowicz. Edition: 5. wyd. zmienione i zaktual.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 26 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085155] (1).
  Checked out (1).
Ochrona własności intelektualnej : seminarium, Warszawa, 7 marca 1997 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. Publisher: Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-056367] (1).
Prawo autorskie w reklamie i marketingu / Monika Brzozowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-004633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie / Anna Wojciechowska. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 1995 r.Publisher: Kraków : Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-064614] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064613] (1).
Prawo autorskie / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 11 kwietnia 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-064699] (1).
Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Edition: 5. wyd., stan prawny na 30 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Z problematyki praw na dobrach niematerialnych / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko [et al. ; red. Joanna Fitt, Izabela Ratusińska]. Publisher: Kraków : Uniwersytet JagiellońskiJ : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097002] (1).
Własność intelektualna - źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy / [red. Zdobysław Kuleszyński]. Publisher: Kielce : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-081897] (1).
Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. Other title: Copyright in the librarians' work.Availability: Copies available for hold on place: [M-105546] (1).
Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106939] (3).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / redakcja naukowa Damian Flisak ; Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Spis treści, fragment Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Online Access: Spis treści Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 8. wydanie, stan prawny na 25 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Digitalizacja i rozpowszechnianie utworów osieroconych w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25 października 2012 roku / Diana Pietruch Reizes. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: Digitization and distribution of orphan works under 2012/28/UE directive of the European Parliament and of the Council of 25 October, 2012.

Powered by Koha