Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Własność intelektualna : nowe problemy, nowe spojrzenie / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim / Jan Błeszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-012044] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012045] (1).
Umowa wydawnicza : komentarz - przepisy / Andrzej Wiśniewski. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 października 1979 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-070494] (1).
Prawo autorskie. T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona / Sławomir Tomczyk. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej / Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Publisher: Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business : UJ, 2008-. Other title: Prace z Prawa Własności Intelektualnej.Availability: Copies available for hold on place: [CB-142] (8).
Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej / Tadeusz Szymanek. Publisher: Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105488] (1).
Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Elżbieta Traple. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym / Tomasz Sieniow, Wojciech Włodarczyk ; Instytut na rzecz Państwa Prawa ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza : Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082544] (2).
  Copies available for hold on place: [M-065006] (1).
Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2010/2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-110762] (1).
Prawo autorskie : orzecznictwo / Anna Korpała ; red. nauk. Sybilla Stanisławska-Kloc, Andrzej Matlak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Środki ochrony praw własności intelektualnej / Paweł Podrecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108182] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich / Katarzyna Błeszyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dziennikarstwo a prawo / Bogdan Michalski. Publisher: Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-081906] (1).
Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-107222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : wzory umów z komentarzem / Piotr Ślęzak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108198] (1).
Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji / Jerzy Szczotka. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Orzecznictwo i bibliogr. wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej / Katarzyna Grzybczyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2009.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór : przedmiot prawa autorskiego / Wojciech Machała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego / redakcja naukowa Maria Poźniak-Niedzielska ; Adrian Niewęgłowski, Maria Poźniak-Niedzielska, Anna Przyborowska-Klimczak. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy : odpowiedzialność twórcy za usterki utworu / Krzysztof Żok. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Twórczość pracowników naukowych : regulacja prawna / Tomasz Bakalarz. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego / Ewa Laskowska. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha