Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-034543] (1).
  Checked out (1).
Naruszenie dóbr osobistych przez media : analiza praktyki sądowej / Jacek Sadomski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : IWS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych / Grzegorz Sibiga. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Arwid Mednis. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-030004] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041456] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. / Ryszard Szałowski. Edition: Stan prawny na dzień 21 listopada 2000 r.Publisher: Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028518] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041433] (1).
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Bezpieczeństwo danych osobowych / Mariusz Polok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Ochrona danych osobowych / Irena Kamińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / [oprac. Monika Krasińska ; Sylwia Mizerek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084887] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo karne komputerowe / Andrzej Adamski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079065] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / [oprac. Michał Bałdyga] ; GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084889] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Media a dobra osobiste / red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [aut.] Janusz Barta [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Paweł Litwiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054812] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Dane osobowe w przedsiębiorstwie / Andrzej Krasuski, Dorota Skolimowska. Edition: [Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej / Dorota Fleszer. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona danych osobowych / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-064696] (1).
Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka ; [aut.] Dominika Dörre-Nowak [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawnokarne granice dopuszczalnego pomawiania : materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26-29 września 2006 r.) / pod red. Andrzeja J. Szwarca. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-079622] (1).
ABC ochrony danych osobowych / Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-079029] (1).
Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym / Justyna Matys. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym / Radosław Koper. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich / Bogdan Fischer. Edition: Stan prawny na 30 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112531] (1).
Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi / red. nauk. Wojciech Lis, Zbigniew Husak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112584] (1).
Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych : stan obecny i perspektywy zmian / red. nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2011.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business : Akademia Leona Koźmińskiego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092815] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Tomasz A. J. Banyś, Joanna Łuczak. Edition: Stan prawny na 10 grudnia 2012 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym / Janusz Gajda. Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-107463] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha