Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego : standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce / Tadeusz Fuks. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049840] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112497] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Arwid Mednis. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-030004] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041456] (1).
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Media a dobra osobiste / red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [aut.] Janusz Barta [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; [aut.] R. Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Other title: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka ; [aut.] Dominika Dörre-Nowak [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich / Bogdan Fischer. Edition: Stan prawny na 30 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112531] (1).
Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-107222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi / red. nauk. Wojciech Lis, Zbigniew Husak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112584] (1).
Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych : stan obecny i perspektywy zmian / red. nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2011.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business : Akademia Leona Koźmińskiego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092815] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym / Janusz Gajda. Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-107463] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107223] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego / Adam Pązik. Edition: Stan prawny na 15 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę / Krystyna Święcka. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112565] (1).
Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa / Lech Jaworski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101277] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim / Joanna Buchalska. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Jawność danych osobowych osób fizycznych składających uwagi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa / Anna Haładyj. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne / Alicja Bobiec. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
"Uzasadniony interes" w publikacjach prasowych jako okoliczność wyłaczająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych / Katarzyna Błeszyńska. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Legitimate interest in press as a circumstance excluding illegality of personal rights' violation.Online Access: Click here to access online
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Joanna Uliasz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w świetle założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Justyna Matys. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Wpływ ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki w Polsce / Małgorzata Babula. Publisher: Rzeszów ; Przemyśl : nakładem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-115449] (1).

Powered by Koha