Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia obywatela PRL : status administracyjnoprawny / Eugeniusz Smoktunowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-039934] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011792] (1).
Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL / oprac. zbiorowe pod red. Adama Łopatki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-081568] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015515] (1).
Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-080266] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczególne rozdziały napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002377] (2).
Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce T.1, Zasady ogólne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046630] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa polityczne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046646] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich / [Zespół Badań i Analiz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich]. Publisher: Warszawa : BRPO, 1988-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-524] (6).
Biuletyn RPO. Materiały / Zespół Badań i Analiz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : BRPO, 1989-. Other title: RPO - Mat..Availability: Copies available for hold on place: [CA-441] (18).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczególne rozdziały napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100683] (3).
Obywatel i Prawo : raport z realizacji trzeciej edycji Programu / pod red. Agaty Winiarskiej ; Instytut Spraw Publicznych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104090] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce / Izabela Malinowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-112545] (1).
Ochrona praw i wolności w Polsce / Izabela Malinowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058985] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112544] (1).
  Checked out (1).
Obywatel w postępowaniu karnym : prawa i obowiązki / [Szymon Goliński et al. ; red. nauk. Tomasz Sroka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-063035] (3).
  Copies available for hold on place: [M-097003] (1).
Obywatel w postępowaniu cywilnym : prawa i obowiązki / [Małgorzata Pyrcak et al. ; red. nauk. Tomasz Sroka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-063032] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym : prawa i obowiązki / [Paulina Pacek et al. ; red. nauk. Tomasz Sroka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-063038] (7).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Informacja o Działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za Rok ... oraz o Stanie Przestrzegania Wolności i Praw Człowieka i Obywatela. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2008-. Other title: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich | Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za Rok ... | Informacja o Działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w Roku ... oraz o Stanie Przestrzegania Wolności i Praw Człowieka i Obywatela | Informacja Roczna RPO | Informacja Roczna Rzecznika Praw Obywatelskich ... z Uwagami o Stanie Przestrzegania Wolności i Praw Człowieka i Obywatela | Informacja o Stanie Przestrzegania Wolności i Praw Człowieka i Obywatela w ... R. oraz Działalności Rzecznika Praw Obywatelskich | Informacja o Działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o Stanie Przestrzegania Wolności i Praw Człowieka i Obywatela w Roku ....Availability: Copies available for hold on place: [CA-1196] (5).
Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; [aut.] R. Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Other title: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Biuletyn RPO. Źródła / [Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich]. Publisher: Warszawa : BRPO, 2009-. Other title: Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. | Bulletin Commissioner for Civil Rights Protection. | Bulletin of the Commissioner for Civil Rights Protection. | Bulletin Human Rights Defender. | Bulletin of the Human Rights Defender..Availability: Copies available for hold on place: [CA-1243] (3).
Rzeczpospolita praworządna / Janusz Kochanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL : opracowanie zbiorowe / pod red. Adam Łopatki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa. Instytut Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-082274] (1).
Skarga konstytucyjna / Lidia Bagińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Realizacja przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych : V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych / [red. merytor. Beata Faracik] ; Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwo Sprawiedliwości, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-083387] (1).
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Praworządność : nowe oblicza : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej. Publisher: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / redakcja naukowa Grażyna Baranowska, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Other title: Dwadzieścia pięć lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105014] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 25 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich / Marek Szubiakowski. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność zrzeszania się cudzoziemców / Piotr Sitniewski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha