Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu / Ireneusz C. Kamiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-055515] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka / Andrzej Bisztyga. Publisher: Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa ; Bukowno : "Apeiron", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-000467] (1).
Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter / Donna Gomien, David Harris, Leo Zwaak. Publisher: Strasbourg : Council of Europe, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-069062] (1).
The social charter of the 21st century : colloquy organised by the Secretariat of the Council of Europe, Human Rights Building, 14-16 May 1997. Publisher: Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-020836] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055333] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082970] (1).
Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS / Maciej Dybowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095160] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109824] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 2), 2001 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107358] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 1), 2001 / Marek Antoni Nowicki ; [Ośrodek Informacji Rady Europy. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego]. Publisher: Warszawa : OIRE, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107357] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 1), 2002 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107359] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 2), 2002 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107360] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 1), 2003 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107361] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2006 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kulwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082969] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075614] (1).
Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej / [red. Bogusław Pezowicz]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-112543] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2007 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-082968] (1).
Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Tomasz Jurczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094913] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067453] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2010 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094741] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086131] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-112529] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-112530] (1).
Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka / Michał Kowalski ; [Kancelaria Sejmu]. Edition: Polski stan prawny na: 1 stycznia 2012.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-103060] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha