Your search returned 173 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mały Rocznik Statystyczny Polski / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 2000-. Other title: Concise Statistical Yearbook of Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-229] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-229] (17).
Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe / zbiór oprac. Łucja Korózs. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-019739] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012402] (1).
Prawo o wolności słowa / Jerzy Bafia. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988. Availability: Copies available for loan: [M-081549] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012060] (1).
Praca i Zabezpieczenie Społeczne / Jerzy Piotrowski redaktor naczelny. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, 1959-. Other title: Labour and Social Security Journal.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-225] (3).
  Copies available for hold on place: [CB-225] (55).
Poznaj Świat : popularno-naukowy miesięcznik geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Publisher: Kraków : Instytut "Glob", 1948-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-90] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-90] (21).
Aura : miesięcznik poświęcony ochronie środowiska : pismo Naczelnej Organizacji Technicznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT, 1973-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1295] (18).
Wiadomości Turystyczne : pismo branżowe pracowników turystyki. Publisher: Warszawa : Eurosystem, 2000-. Availability: Copies available for loan: [CB-165 DF] (4).
  Copies available for reference: [CB-165 DF] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-165 DF] (10).
Polski Przegląd Dyplomatyczny / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2001-2012, 2016-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-689] (12).
Chip : magazyn komputerowy. Publisher: Wrocław : Phoenix Intermedia, 1993-2017. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1078] (9).
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa / [red. Henryk Król]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988-. Other title: Economics and Organization of Enterprise | EiOP.Availability: Copies available for reference: [CB-15] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-15] (21).
Edukacja Dorosłych : kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1993-. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CB-294] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-294] (15).
Zarządzanie na Świecie / Polska Agencja Prasowa. Publisher: Warszawa : PAP, 1985-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1173] (9).
Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu / red. Barbara Kożuch. Publisher: Białystok : Fundacja "Współczesne Zarządzanie", 2002-2013. Other title: WZ Współczesne Zarządzanie | Contemporary Management Quarterly : the journal of scientific community and business leaders | Współczesne Zarządzanie = Modern Management Quarterly | Współczesne Zarządzanie - Contemporary Management Quarterly.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-434] (12).
Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Centrum Badań Wspólnot Europejskich. Publisher: Warszawa : CBWE IKiCHZ, 1991-2011. Online Access: Nr 1-6 (2011) Availability: Copies available for hold on place: [CA-1268] (20).
Świat Nauki = Scientific American. Edition: Wyd. polskie.Publisher: Warszawa : Science Press, 1991-. Other title: Scientific American : wydanie polskie.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-65] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-65] (14).
Środowisko : ogólnopolski biuletyn ekologiczny. Publisher: Warszawa : Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXpress, 1993-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1082] (6).
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1976-1993, 2001-2016. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-624] (9).
Evropa. Ru : gazeta dlâ vseh kto čitaet po-russki. Publisher: Warszawa : "Assa", 2003-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-287] (8).
Gazeta Prawna : najnowsze przepisy, przystępne komentarze, praktyczne rady / [Biuro Informacji Organizacyjno-Prawnej Infor]. Publisher: Warszawa : BIO-P Infor, 1994-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-2 DF] (10).
Marketing i Rynek. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekon., 1994-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1421] (16).
Przegląd Podatkowy : podatki, cła, giełdy / red.nacz. Witold Konieczny. Publisher: Warszawa : "Oferta dla Każdego", 1991-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-48] (18).
Nowe Życie Gospodarcze : w Polsce i na świecie. Publisher: Warszawa : "Życie Gospodarcze", 1995-2015. Other title: Nowe Życie.Availability: Copies available for hold on place: [CA-590] (13).
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / [Ministerstwo Oświaty]. Publisher: Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1961-. Availability: Copies available for reference: [CB-25] (3).
  Copies available for hold on place: [CB-25] (25).
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych]. Publisher: Warszawa : MPPiSS, 1974-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1323] (15).
Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny - Departament Wydawnictw, 1970-2017. Other title: Forestry ... | Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Leśnictwo w ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-118] (6).
Turystyka w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1995-. Other title: Tourism in....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-127] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-127] (13).
Forbes : profit. Publisher: Warszawa : Axel Springer Polska, 2005-. Other title: Profit/Forbes.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1420] (12).
Handel Zagraniczny... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Handlu. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1991-. Other title: External Trade | Foreign Trade.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-95] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-95] (12).
Biuletyn Informacyjny / Narodowy Bank Polski. Publisher: Warszawa : NBP, 1991-2015. Online Access: 1999- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1] (7).

Powered by Koha